Årsresultat 2021/2022:
Starka försäljningssiffror ökade Conscias intäkter med 19 % under 2022

6 december 2022

Med solid organisk tillväxt på flera områden och marknader, alldeles särskilt i Norden, befäster Conscia sin starka marknadsposition under 2021/22. 

”Conscia har lyckats vinna stora offentliga upphandlingar i Norden. I Norge har vi valts ut för att modernisera landets största sjukvårdsregions IT-nätverk. I Sverige betyder ett nytt ramavtal att Conscia kan konkurrera med sex utvalda leverantörer i offentliga upphandlingar av IT-lösningar och tjänster inom nätverk och säkerhet. Båda avtalen kommer att påverka intäkterna positivt under de kommande fyra till sex åren,” säger VD Erik Bertman.

Med ett växande tjänsteutbud, de senaste årens starka tillväxt och konsolideringar har Conscia stärkt sin europeiska marknadsposition inom säkra nätverk, cybersäkerhet och molninfrastruktur.

Våra 2022-resultat bekräftar att vi är på väg att bli en europeisk marknadsledande IT-specialist inom nätverk, cybersäkerhet och moln. På kort sikt är strategin att fortsätta bredda utbudet av lösningar och tjänster på varje marknad samtidigt som vi utnyttjar hela gruppens kompetenser och erbjudanden. Det har varit framgångsrikt”, fortsätter Erik Bertman.

Höjdpunkter

  • Intäkterna ökade med 19 % till 440 miljoner euro (2020/2021: 370 miljoner euro)
  • Hög organisk intäktsökning baserad på mycket stark nordisk försäljning, tvåsiffrig försäljningsökning av tjänster och högre än förväntad försäljningsökning av lösningar
  • Rörelseresultat före räntor, skatter och avskrivningar uppgick till 47 miljoner euro (2020/21: 42 miljoner euro) vilket innebär en marginal på 11 % trots utmaningar i samband med leverantörsleveranser
  • Rekordhög orderingång
  • Conscia räknar med att räkenskapsåret 2022/23 innebär hög ensiffrig organisk intäktstillväxt samt en något högre ökning av rörelseresultatet, exklusive förvärv.

Gå till conscia.com för mer information om årsresultatet.

Presskontakt:
Daniel Siberg, Group Chief Sales & Marketing Officer, +46 734082778, [email protected]

 

Erik Bertman, VD, Conscia Group

Erik Bertman, VD, Conscia Group

Om Conscia

Conscia är en ledande europeisk IT-specialist inom nätverk, cybersäkerhet och moln som tillhandahåller säkra infrastrukturlösningar och managerade tjänster 24-7 till kunder med komplexa nätverks-, datacenter-, moln-, IoT- och mobilitetskrav. Conscia levererar förstklassiga tekniska kompetenser och insikter och strävar som en pålitlig rådgivare efter att stödja kundernas affärskritiska IT-system över hela livscykeln från design, implementering och drift till optimering.

Conscia grundades 2003 och har idag cirka 900 anställda som betjänar några av de största verksamheterna inom finansiella tjänster, hälsovård, offentlig sektor, tillverkning, allmännyttiga tjänster och detaljhandel från kontor i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Nederländerna och Slovenien. Vi strävar ständigt efter att vara den bästa platsen att arbeta i Europa för talangfulla IT-specialister med djup teknisk expertis. För mer information, besök: www.conscia.com.

Kontakta oss!
Svar inom 24h