Ramavtal Datacenter 2021:
Conscia vinnare i Kammarkollegiets upphandling av nätverk och säkerhet

23 februari, 2022 – Conscia, en ledande leverantör av säkra kritiska IT-infrastrukturlösningar och IT-tjänster, har valts ut som leverantör till den svenska offentliga sektorn i ramavtal Datacenter 2021.

(UPPDATERING: Resultatet kvarstod efter överklaganden – se pressmeddelande)

Conscia Kammarkollegiet Ramavtal Datacenter 2021Kontraktet löper under fyra år och ger Conscia möjlighet att konkurrera med sex utvalda leverantörer i offentliga upphandlingar av IT-lösningar och -tjänster inom nätverk och säkerhet. Ramavtal Datacenter 2021 har här ett uppskattat totalvärde på 2,348 miljarder SEK för samtliga sju leverantörer under avtalsperioden.

Avtalet blir bindande när det undertecknats av leverantörerna och Statens inköpscentral inom Kammarkollegiet. Detta under förutsättning att ingen ansökan om överprövning lämnats in inom avtalsspärren fram till och med den 4 mars, 2022.

Ramavtal Datacenter 2021 öppnar för expansion

– Ramavtalet är ett viktigt steg för Conscia som en möjlighet att utveckla arbetet med den svenska offentliga sektorn. Det förstärker vår position på flera europeiska marknader som den bästa partnern för komplex och verksamhetskritisk IT-infrastruktur inom privat och offentlig sektor, säger VD Erik Bertman, Conscia Group.

Kategorin nätverk och säkerhet hos Kammarkollegiet inkluderar hårdvara, mjukvara och tjänster som nätverksswitch, router, trådlöst nätverk, lastbalanserare, brandvägg, virtuellt privat nätverk, intrångsdetektering och övervakning.

Conscia kvalitetssäkrat av Kammarkollegiet

– Vi är glada över möjligheten att få leverera säker, pålitlig IT-infrastruktur baserad på Cisco och kompletterad med andra ledande leverantörer till den svenska offentliga sektorn i större skala. Detta placerar oss bland de främsta systemintegratörerna, säger landschef Lars Kyhlstedt, Conscia, och tillägger:

– Det passar vår ambition av att möta kundernas behov med smidighet, snabbhet och fokus och värdesätter våra högkvalitativa leveranser och vår expertis inom både rådgivning och produkter.

Effektiva lösningar på det ökande cybersäkerhetshotet är kärnan hos Conscia, som är känt för en mycket hög nivå av IT-infrastrukturexpertis. I Sverige har Conscia fler Cisco expertcertifieringar per konsult än någon annan systemintegratör. Detta, tillsammans med den prisbelönta unika Asset Management-portalen CNS, har länge uppskattats av Conscias kunder, som i Sverige inkluderar flera av de största företagen och organisationerna med stark närvaro inom finans-, tillverknings- och detaljhandeln.

Presskontakt:

Daniel Siberg, Group Chief Sales & Marketing Officer, +46 73 408 27 78, [email protected]
Lars Kyhlstedt, VD, Conscia Sverige, +46 76 762 60 36, [email protected]

Om Conscia

Conscia levererar lösningar inom cybersäkerhet och nätverk till kunder med verksamhetskritisk IT-infrastruktur. Våra experter designar, implementerar och driver innovativa och skräddarsydda IT-lösningar inom cybersäkerhet, nätverk och hybridmoln. Vår ambition är att alltid följa och stötta våra kunder i deras teknologiska utveckling.

Conscia grundades 2003 och ägs av Nordic Capital. Vi är idag över 1 100 medarbetare på kontor i Danmark, Norge, Nederländerna, Slovenien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Våra kunder finns inom bland annat finans, hälsovård, tillverkning, allmännyttiga företag, detaljhandel och i offentlig sektor. Under 2022/2023 ökade intäkterna med 32 % till 582 miljoner euro.

Erik Bertman, VD, Conscia Group

Lars Kyhlstedt, VD, Conscia Sverige

Kontakta oss!
Svar inom 24h