Ramavtal Datacenter 2021:
Conscia vinnare i Kammarkollegiets upphandling av nätverk och säkerhet

23 februari, 2022 – Conscia, en ledande leverantör av säkra kritiska IT-infrastrukturlösningar och IT-tjänster, har valts ut som leverantör till den svenska offentliga sektorn i ramavtal Datacenter 2021.

(UPPDATERING: Resultatet kvarstod efter överklaganden – se pressmeddelande)

Conscia Kammarkollegiet Ramavtal Datacenter 2021Kontraktet löper under fyra år och ger Conscia möjlighet att konkurrera med sex utvalda leverantörer i offentliga upphandlingar av IT-lösningar och -tjänster inom nätverk och säkerhet. Ramavtal Datacenter 2021 har här ett uppskattat totalvärde på 2,348 miljarder SEK för samtliga sju leverantörer under avtalsperioden.

Avtalet blir bindande när det undertecknats av leverantörerna och Statens inköpscentral inom Kammarkollegiet. Detta under förutsättning att ingen ansökan om överprövning lämnats in inom avtalsspärren fram till och med den 4 mars, 2022.

Ramavtal Datacenter 2021 öppnar för expansion

– Ramavtalet är ett viktigt steg för Conscia som en möjlighet att utveckla arbetet med den svenska offentliga sektorn. Det förstärker vår position på flera europeiska marknader som den bästa partnern för komplex och verksamhetskritisk IT-infrastruktur inom privat och offentlig sektor, säger VD Erik Bertman, Conscia Group.

Kategorin nätverk och säkerhet hos Kammarkollegiet inkluderar hårdvara, mjukvara och tjänster som nätverksswitch, router, trådlöst nätverk, lastbalanserare, brandvägg, virtuellt privat nätverk, intrångsdetektering och övervakning.

Conscia kvalitetssäkrat av Kammarkollegiet

– Vi är glada över möjligheten att få leverera säker, pålitlig IT-infrastruktur baserad på Cisco och kompletterad med andra ledande leverantörer till den svenska offentliga sektorn i större skala. Detta placerar oss bland de främsta systemintegratörerna, säger landschef Lars Kyhlstedt, Conscia, och tillägger:

– Det passar vår ambition av att möta kundernas behov med smidighet, snabbhet och fokus och värdesätter våra högkvalitativa leveranser och vår expertis inom både rådgivning och produkter.

Effektiva lösningar på det ökande cybersäkerhetshotet är kärnan hos Conscia, som är känt för en mycket hög nivå av IT-infrastrukturexpertis. I Sverige har Conscia fler Cisco expertcertifieringar per konsult än någon annan systemintegratör. Detta, tillsammans med den prisbelönta unika Asset Management-portalen CNS, har länge uppskattats av Conscias kunder, som i Sverige inkluderar flera av de största företagen och organisationerna med stark närvaro inom finans-, tillverknings- och detaljhandeln.

Presskontakt:

Daniel Siberg, Group Chief Sales & Marketing Officer, +46 73 408 27 78, [email protected]
Lars Kyhlstedt, VD, Conscia Sverige, +46 76 762 60 36, [email protected]

Erik Bertman, VD, Conscia Group

Lars Kyhlstedt, VD, Conscia Sverige

Om Conscia

Conscia är en ledande europeisk IT-specialist inom nätverk, cybersäkerhet och moln som tillhandahåller säkra infrastrukturlösningar och managerade tjänster 24-7 till kunder med komplexa nätverks-, datacenter-, moln-, IoT- och mobilitetskrav. Conscia levererar förstklassiga tekniska kompetenser och insikter och strävar som en pålitlig rådgivare efter att stödja kundernas affärskritiska IT-system över hela livscykeln från design, implementering och drift till optimering.

Conscia grundades 2003 och har idag cirka 900 anställda som betjänar några av de största verksamheterna inom finansiella tjänster, hälsovård, offentlig sektor, tillverkning, allmännyttiga tjänster och detaljhandel från kontor i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Nederländerna och Slovenien. Vi strävar ständigt efter att vara den bästa platsen att arbeta i Europa för talangfulla IT-specialister med djup teknisk expertis. För mer information, besök: www.conscia.com.

Kontakta oss!
Svar inom 24h