Jan Bervar

Group Security Architect

Conscia Groups säkerhetsarkitekt Jan Bervar, arbetar sedan 25 år dedikerat med IT-säkerhet. Idag fokuserar han på avancerad detektion och respons, molnsäkerhet, automation och IoT-säkerhet. Jan erbjuder verksamheter en optimal, lösning med kontrollerad risk som låter dem testa nya idéer samtidigt som sunt förnuft och robusta skyddsåtgärder används.

Kontakta oss!
Svar inom 24h