Firewall as a service

En molntjänst med hantering, filtrering och kryptering för den komplexa IT-miljön

Hantering, filtrering och kryptering för den komplexa IT-miljön.

Den moderna brandväggen skyddar mot oönskad trafik, men är också en plattform för alla krypterade förbindelser som önskas, inom och utom företaget.

En modern brandväggstjänst som inte bara ger skydd mot oönskad nätverkstrafik, den är också en plattform för att hantera alla krypterade förbindelser, både inom och utom företaget samt att den är anpassad för att fungera i miljöer som har högre krav på segmentering och filtrering. Firewall as a Service bygger på tekniklösningar från Cisco eller Palo Alto Networks och är tätt integrerad med respektive leverantörs övriga produkter och tjänster.

Cisco Gold Cloud Mgd Service Partner Logo


Brandvägg som tjänst

En modern brandvägg klarar att hantera såväl höga prestanda- och kapacitetskrav, som att hantera avancerade funktioner i flera nivåer. Analys av trafik och brandväggsfunktioner på applikationsnivå kan ytterligare kombineras och utökas för att säkra den hybrida datacenter leveransen där privata datacenter kopplas samman med publika molntjänster.

Exempel på mervärden i Firewall as a Service:

 • Fast månadskostnad
 • Fördela kostnaden över avtalsperioden, inga stora engångsinvesteringar
 • Flexibelt innehåll för verksamhetens behov
 • Övervakning 24/7/365
 • Service och support
 • Standardiserade och anpassad statistik och rapporter
 • Tillgång till hög kompetens för design, drift och felsökning
 • Proaktivt arbete som tar hänsyn till nyttjande, trafikmönster och teknologiförändringar
 • Enklare sammankoppling av publika molntjänster och verksamhetens tjänster
 • Hanterar VPN-användare och externa anslutningar
 • Filtrering och hantering av segmentering i komplexa miljöer
 • Tillgång till expertis för att hantera efterlevnad av säkerhetspolicys

Tjänsten Firewall as a Service uppfyller kraven som beskrivs ovan och ger en verksamhet en central hantering av dess brandvägg. Den ger säker anslutning till internet som skyddar mot intrång, samt hanterar krypterade förbindelser för fjärranvändare och till andra platser inom eller utom den egna verksamheten. Tjänsten skyddar kontor, lokala datacenter och molnbaserade datacenter.

Gratis brief: Firewall as a Service

Säkerhet i den komplexa IT-miljön

Vanliga frågor och svar om brandväggar

 

Kontakta oss!
Svar inom 24h