Inspelat webinar 5 juni 2024

Är ni redo för NIS2?

NIS2-direktivet från EU blir svensk lag i oktober 2024. Cybersäkerhetsdirektivet omfattar nu fler sektorer och ställer högre krav på ditt företag men också på din leverantörskedja. Även kommuner som tidigare inte berördes måste nu bli NIS2-kompatibla. Samtidigt införs kraftigare sanktioner – både mot verksamheten och mot beslutsfattare. I detta webinar visar vi hur NIS2 kan påverka dig och hur du kan förbereda din verksamhet.

NIS-direktivet från EU ligger enkelt uttryckt till grund för nationell lagstiftning om informations- och nätverkssäkerhet. Det berör i sitt nuvarande utförande samhällsviktiga och digitala tjänster, inom både privat och offentlig sektor.

Webinaret hjälper dig förstå:

  • NIS 2 – vad, varför, när och för vem?
  • Hur kan det påverka dig – och dina leverantörer?
  • Vilka åtgärder bör du vidta?
  • Q&A – dina frågor, våra svar

Var och när?

  • Spelades in 5 juni 2024
  • 45 minuter
  • Digitalt i din webbläsare.
Kontakta oss!
Svar inom 24h