Det har aldrig varit enklare – eller viktigare – med en integrerad plattform för backup

Moderna IT-miljöer kräver moderna lösningar för säkerhetskopiering – inte minst givet dagens hot av Ransomware. Ofta en integrerad plattform för backup med hög grad av automatisering. Eftersom variationerna är stora mellan olika IT-miljöer finns det plats på marknaden för lösningar från olika leverantörer, med olika fördelar. Med en bra behovsanalys som grund ökar chansen att välja rätt backup efter behov.

Lösningar för dataskydd i form av säkerhetskopiering (backup) och återläsning (restore) har följt oss sedan begynnelsen av IT, eller rättare sagt från tiden när hålkort ersattes av band under 1960-talet. Utvecklingen har varit enorm vad gäller lösningar för dataskydd, men de har sällan väckt samma intresse eller åtnjutit samma omsorg som de för primär datalagring.

Det har visserligen varit möjligt att ordna mycket snabb återläsning av stora mängder data till specifika platser. Men lösningarna har ofta varit stora, komplicerade och mycket kostsamma. Det har inte minst krävts mycket arbetstid för att underhålla och sköta om miljöerna. En stor anledning till komplexiteten är att lösningarna bestått av många olika komponenter, som var och en krävt egen versionshantering, och haft olika resurskrav och beroenden sinsemellan.

Lagra mer, på fler platser – med automatisering

Våra data blir allt mer kritiska och finns lagrade på allt fler platser. Datamängderna växer kontinuerligt och det finns en stark förväntan om att de alltid ska vara tillgängliga. Därför behöver även dataskydd vara automatiserat och enkelt att hantera. Molnets intåg inom IT har dessutom ökat förväntningarna. Molnet i sig medför både möjligheter och utmaningar. Å ena sidan kan molnet användas som en effektiv lagringsplats i vissa sammanhang. Å andra sidan uppstår ett behov av att skydda data som finns lagrade i molnet.

Hur kan vi då uppfylla dagens och morgondagens krav inom dataskydd och möjliggöra automatisering och enkelhet för klassiska tillämpningar som fillagring och databaser, och även hantera nya tillämpningar som körs i molnet och i containermiljöer?

Lösningarna finns redan idag med helt nya verktyg för dataskydd. Gemensamt för dem är att de bygger på helt nya arkitekturer som är direkt sprungna ur molnet. Mjukvarudefinierade konstruktioner som utskalning av lagring och begrepp som ”erasure coding” hjälper oss effektivisera tekniken kring dataskydd.

Ett gränssnitt och en integrerad plattform för backup

integrerad plattform för backup efter behov ConsciaEn avsevärd skillnad mot tidigare är också att behovet av att underhålla olika komponenter som proxyservrar, databaser och operativsystem separat kan undvikas. En modern lösning för dataskydd är en helt integrerad plattform som sköts med ett enda gemensamt gränssnitt. Sådana lösningar har stöd för hantering helt via APIer, vilket är en nödvändighet för automatisering. Dataskydd är en utmärkt kandidat för en hög grad av automatisering.

Säkerhet är en annan mycket viktig aspekt. I tider av sofistikerade attacker mot IT-miljöer är lösningar för dataskydd bland de första som komprometteras. Det medför ett behov av att kunna säkerställa skrivskyddade kopior av data och inte minst av att upptäcka säkerhetshot för lagrade data. Om ni känner igen behovet av att förenkla lösningar för dataskydd och samtidigt kunna jobba med molnet så bör ni titta närmare på moderna lösningar för dataskydd och backup efter behov.

Backup efter behov

Det finns många varierande omständigheter, som medför olika krav på lösningar för dataskydd, till exempel de följande:

  • Företags och organisationers storlekar.
  • Geografisk organisation. Handlar det om ett enda kontor eller en geografiskt spridd verksamhet?
  • Verksamheters art. Verksamhet dygnet runt eller under lokal kontorstid? Många externa användare och besökare?
  • Hur IT-miljöer är utformade: lokala datacenter, publika molntjänster eller hybridmiljöer med både och?

Och så vidare. Det finns inte en enda lösning som är bäst i alla situationer. Därför arbetar vi på Conscia aktivt med enterpriselösningar för dataskydd från flera olika leverantörer, som Rubrik, Veeam och Cohesity. Med en analys av behoven ökar chansen att hitta en optimal lösning för backup efter behov.

Läs mer om Conscias backup-partners:

 

Cohesity          Rubrik          Veeam

 

Hör gärna av er om ni vill veta mer:

Kontakta oss

Kontakta oss!
Svar inom 24h