Att tänka på vid köp av SD-WAN nätverk från en ISP

SD-WAN nätverk från en ISP Daniel DibUnder de senaste åren har det varit mycket prat om mjukvarudefinierade nätverk (Software-Defined Wide area network, SD-WAN) och när vi nu når slutet av 2017 har produkterna blivit så mogna att många företag faktiskt använder denna teknik. Marknaden börjar konsolideras eftersom det finns många leverantörer, exempel på detta är att Cisco förvärvat Viptela och att VMWare köper Velocloud. Några av SD-WAN-leverantörerna har valt att fokusera på nätoperatörer, vilket är en bra marknad för dem. Är det en god idé för dig som kund att köpa SD-WAN nätverk från en ISP?

De främsta fördelarna med att köpa från en internetleverantör (ISP) är följande:

 • Möjligheten att fortsätta att använda ett redan etablerat affärsförhållande
 • Ny funktionalitet i ditt WAN utan att ni själva behöver driva igenom förändringen
 • Ansvaret för WAN ligger fortsatt hos operatören
 • Mindre krav på kompetens och resurser från den egna organisationen

Vilka är normalt sett huvudanledningarna för att bygga ett SD-WAN?

 • Kostnad – Den främsta orsaken till SD-WAN är att minska dina WAN-kostnader. WAN-kostnaderna utgör en betydande del av den totala IT-kostnaden.
 • Äganderätt till WAN:et – Företagen vill äga WAN:et för att kunna göra ändringar och etablera nya kontor i en snabbare takt.
 • Transportagnostisk – Syftet med SD-WAN är att vara transportagnostisk, vilket innebär att du kan bygga ditt WAN över vilken typ av transport som helst som uppfyller dina behov och passar din kostnadsprofil.
 • Intelligent routing – Traditionella routingprotokoll tillåter inte utan avancerad konfiguration routing baserat på en förbindelses prestanda, såsom fördröjning, variation i fördröjning och paketförluster.

Låt oss nu tänka igenom dessa fyra huvudanledningar och hur SD-WAN nätverk från en ISP skulle förhålla sig till dem.

 • Kostnad – När du köper SD-WAN nätverk från en ISP har du inte full frihet att bygga ditt WAN över valfri internetleverantör. Den största kostnaden för WAN är den för förbindelserna. Du ger upp din förmåga att ställa internetleverantörer mot varandra och förhandla om bästa möjliga pris.
 • Äganderätt till WAN:et – SD-WAN nätverk från en ISP betyder att du inte äger ditt WAN. Hur snabbt kan de addera ett nytt kontor? Har du tillgång till utrustningen? Hur mycket tid behöver de för att genomföra en förändring? Det är viktiga parametrar att ta hänsyn till om du outsourcar ditt WAN.
 • Transportagnostisk – Om du köper från en internetleverantör har du inte frihet att välja vilken internetleverantör du vill och som är tillgänglig i en viss region. Detta kan göra det svårare och dyrare att hitta ett lämpligt sätt att ansluta på.
 • Intelligent routing – Du får intelligent routing, men bara på de transporter som finns tillgängliga från internetleverantören du köper tjänsten från.

Det finns uppenbara nackdelar med att köpa tjänsten från en internetleverantör. Här är några ytterligare saker att tänka på:

 • Komplexitet – En bra SD-WAN-produkt ska vara lätt för ett företag att hantera, utan att behöva förlita sig på en extern part. Med tanke på hur mycket pengar som kan sparas på ditt WAN kan det vara värt att investera i kompetensen hos din egen personal.
 • Flexibilitet – Hur snabbt kan internetleverantör reagera på dina önskemål? Hur viktigt är ditt företag för internetleverantören?
 • Kompetens – internetleverantörer attraherar inte alltid de bästa talangerna eftersom det bara finns några få intressanta roller tillgängliga och en stor del av arbetet handlar om att svara på kundsamtal och hålla verksamheten igång och inte så mycket om att utveckla tjänster.
 • Blame Game – Visst, du verkar ha en enda part att hålla ansvarig men kommer internetleverantören att ta fullt ansvar för att lösa problem eller kommer de att skylla på SD-WAN-leverantören när saker inte går som förväntat?
 • Fate Sharing – Vad händer när din internetleverantör har en stor driftsstörning? Vilken nytta gör ditt SD-WAN då om det inte finns några förbindelser som är uppe eller tillräckligt bra för att ta hand om din trafik? Du kanske tror att du är säker för att du köper MPLS men om internetleverantören blir DDoS:ad över internet så är inte alltid detta fallet.

Det finns fördelar och nackdelar för alla affärsmodeller men att ge upp ägandet och därmed kostnaden för Daniel-Dib-Conscia-Netsafe-Cisco-Championditt WAN i dagens nätverksvärld är riskabelt. Om du bestämmer dig för att lägga ut ditt WAN bör du se till att ha en plan för att hantera scenariona ovan. Om du tänker att IT inte är din kärnverksamhet, har du troligen fel men det är ett ämne för diskussion i ett senare skede. Lycka till med dina SD-WAN planer och kom ihåg att det finns avvägningar i alla designer, om du inte har hittat dem så har du inte letat tillräckligt.

Jag och mina kollegor står gärna till tjänst om du har frågor kring bästa nätverksval för din verksamhet, kontakta oss.

/Daniel Dib
Sr Network Architect,
CCIE #37149 CCDE #20160011
Conscia Netsafe

Ovanstående artikel har även publicerats på engelska av Daniel på Packetpushers.

Kontakta oss!
Svar inom 24h