Projektledning IT-infrastruktur från Conscia

Vi hjälper våra kunder att leverera design och implementationsprojekt inom infrastruktur

För oss på Conscia är våra kunder det allra viktigaste. Med projektledning av IT-infrastruktur hjälper vi våra kunder att designa och implementera projekt. I och med att kunden alltid är i fokus genomför vi projekt som gynnar kunden. Det handlar inte bara om teknik utan om funktionen och effekten som kunden eftersträvar. Därför frågar vi våra kunder tidigt i projektet vad de är ute efter, varför vi ska göra projektet och vad kunden vill uppnå.

Läs mer om Conscias IT-projektledare

 

Projektledning IT-infrastruktur

Projektledning IT-infrastruktur från Conscia; Johanna Calais, Daniel DibVårt DNA är baserat på kunskap, våra konsulter har de högsta certifieringarna och har lång erfarenhet av branschledande plattformar inom IT-infrastruktur. Vi har experter inom Nätverk, IT-säkerhet, Datacenter och Molnlösningar. Tillsammans med våra erfarna projektledare har vi som mål att driva framgångsrika IT-projekt hos våra kunder.

”Framgång är att lyckas och uppnå eller överträffa bestämda mål eller förväntningar.”

Det är inte alla projekt som blir framgångsrika. Vi är övertygade om att vi har alla förutsättningar för att nå framgång.

Conscia Projektledning IT-infrastrukturProjektledning av IT-infrastruktur är inte alltid en dans på rosor. Vid stora projekt är det ofta väldigt många människor inblandade. De kan sitta på olika kontor, i olika tidzoner och vara del i olika delar av projektet. Det gäller att skapa en tydlig målbild och få alla i projektet att jobba åt samma håll. Det kräver även mycket koordinering av servicefönster, leverans och tillgång till lokaler som gör att det är viktigt att planera väl. Våra projektledare och tekniker har samlat på sig erfarenheter och nycklar som ökar sannolikheten att de projekt som vi driver blir lyckade. För oss handlar det om att anpassa vårt arbetssätt efter kunden och det projektet som ska genomföras.

Kontakta oss om du vill att ditt projekt ska bli framgångsrikt!

Göra skillnad med projektledning av IT-infrastruktur

Målsättning vid Projektledning IT-infrastruktur ConsciaEn projektledares viktigaste roll är att skapa rätt förutsättningar för projektteamet att nå uppsatta projekt- och effektmål. Det handlar om att hålla budget, tid och kvalitet under projektet men även få de önskade resultaten i verksamheten när väl projektet är genomfört.

Läs mer om Conscias metod för projektledning av IT-infrastruktur

En projektledare måste inneha förmågan att planera, hantera gruppdynamiken, informera, förstå och förmedla projektmål och effektmål, följa upp status baserat på uppsatta KPIer, leda projektteamet mot gemensamma mål, MEN följande tre egenskaper hos projektledaren är avgörande för att projektet skall nå framgång:

  • Trygg – Att i en temporär organisation skapa trygghet för alla medlemmar i projektet.
  • Agil – Att på ett naturligt sätt kunna vara flexibel, ändra och fatta beslut och fortfarande ha med alla medlemmar på banan.
  • Strukturerad – Avgörande för att kunna planera och informera.

Om du sitter och planerar en stor förändring i ditt företags it-miljö är det viktigt att du verkligen tänker hur projektet ska drivas. Är det möjligt för de resurserna som ska utföra saker att hantera det utan ledning, eller är det så komplext att det kräver en projektledare. Att gå från ide till resultat är ofta styrt av tids, resurs och budgetramar vilket kan vara befrämjat med svårigheter och komplexitet på olika nivåer. Projekt och projektledare gör det komplexa hanterligt och formar tydlighet.

Det gäller att innan arbetet drar igång att ta ställning till om vissa delar är önskvärt eller till och med nödvändiga för att driva igenom förändringen. Har ditt företag och projekt råd att vara utan:

  • Riskhantering
  • Löpande rapportering och uppföljning av KPI:er
  • Kontaktnät in till Cisco
  • Ett tydligt ansvar från affär till godkänd leverans.

 

Paketerat projektdirektiv – en kom-igång-tjänst

Paketerat Projektdirektiv Conscia Projektledning IT-infrastrukturOm du brottas med en tight IT-organisation där nyinstallationer ställs mot ärendehantering och därför ofta drar ut på tiden, så kan det vara läge att starta ett utrullningsprojekt. Då kan du säkra ett projektteam med rätt resurser på rätt plats som får dedikerad tid att utföra installationer inom utsatt tid. Men hur gör vi det? Första steget är att skapa ett projektdirektiv som beskriver ramarna för projektet och som du använder för att anlita en projektledare, internt eller externt.

Läs mer om Conscia Paketerat Projektdirektiv / Project Charter-in-a-box

Om du funderar på hur du ska driva dina IT-förändringar, hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi jobbar med Projektledning IT-infrastruktur!

Kontakta oss!
Svar inom 24h