Project Charter in-a-box/Paketerat Projektdirektiv:
En Conscia kom-i-gång-tjänst
för ditt projekt

Project Charter in-a-box eller Paketerat Projektdirektiv är just vad det heter, en tjänst som får projektet att komma i gång. Conscias kom-igång-tjänst hjälper dig att formulera dina tankar och idéer om projektet i ett så kallat Projektdirektiv, så att en projektledare sedan kan bygga en plan för genomförandet.

Varför Paketerat Projektdirektiv

Paketerat Projektdirektiv Conscia Projektledning IT-infrastrukturEtt projektdirektiv sätter ramarna för ett projekt och är en överenskommelse mellan beställare och projektledare. Här beskrivs bakgrunden och syftet med projektet, samt vad det skall uppnå. Det talar om vad som skall ingå och vad inte, och vem som tar beslut om ändringar.

Andra namn för dokumentet kan vara Projektbeställning, Uppdragsbeskrivning, Projektspecifikation, Idébeskrivning, Projektdefinition, Preliminär projektplan. Engelska: Project Charter därav Project Charter in-a-box.

Projektdirektivet är en formell beställning för att en intern eller extern projektledare skall påbörja en detaljerad planering av projektet. Det är ofta ett viktigt underlag i ett företags interna beslutsprocesser för huruvida ett projekt skall få en budget eller ej.

Ett projektdirektiv är förvisso beställarens ansvar att ta fram, men det är vanligt att denne tar hjälp av en projektledare.

Kan vi klara oss utan projektdirektivet? Svaret är ”Troligtvis inte”. Med en intern projektledare så kanske du inte behöver dokumentet men alla detaljer måste fortfarande tas fram innan planeringen kan påbörjas. Om budget eller resurser behöver allokeras från andra kostnadsställen så är det dock troligt att Projektdirektivet ändå behövs för interna beslutsprocesser.

Kom ihåg. Ju tidigare ramarna sätts, VAD som ska göras, desto snabbare kan projektledaren börja arbeta med att faktiskt planera HUR det ska göras.

Vem vänder vi oss till

Conscia Paketerat Projektdirektiv kom-igång-tjänstConscia Paketerat Projektdirektiv vänder sig till kunder som behöver hjälp att initialt strukturera upp arbetet, kanske har mindre erfarenhet av att initiera projekt, eller helt saknar egen projektledarorganisation.

Passar en eller flera av nedan påståenden in på er organisation?

  • Hårdvaran är på väg, men mitt team vet inte hur de ska hinna installera allt.
  • Installation av hårdvara drar ofta ut på tiden.
  • Installation nedprioriteras för incidenter och supportärenden.
  • Det är svårt att få tag på resurserna på plats på olika sajter, både för planering och för själva utförandet.
  • Teamet är för slimmat och saknar kompetens på rätt plats för att kunna utföra allt själva.
  • Det är samma resurser som utför det operationella/supporten som måste finna tid att installera nytt.
  • På lokal site blir de ofta förvånade när de ombeds hjälpa till och har svårt att hitta tiden.

Med ett installations- eller migreringsprojekt kan du säkra ett projektteam med rätt resurser på rätt plats som får dedikerad tid att utföra arbetet inom utsatt tid.

För att initiera ett projekt behöver du först skapa ett projektdirektiv.

Hur fungerar vår kom-igång-tjänst

Conscia Paketerat Projektdirektiv Charter-in-a-box kom-igång-tjänstVi har genom våra erfarenheter inom IT-infrastruktur tagit fram ett fungerande arbetssätt som bidrar till lyckade projekt. När du beställer Conscia Paketerat Projektdirektiv får du ta del av vårt arbetssätt och metodik.

Conscia kommer guida dig genom de frågeställningar som finns för att belysa behov och organisationens förutsättningar. Vi kommer hjälpa Dig att sätta ramar och metodik för ett lyckat projekt.

Vi erbjuder vår kom-igång-tjänst på svenska och engelska. Hela leveransen, från inledande epost och möten till leverans av Projektdirektiv, kommer ske på valt språk.

Fråga oss om Conscia Paketerat Projektdirektiv

 

Hör av dig!

Kontakta oss!
Svar inom 24h