Hos Sinch finns grindvakten till nätverket i molnet

Säkra fjärranslutningar med Cisco ISE, VPN, Umbrella och Duo Security från Conscia

Behovet av säkra fjärranslutningar är större än någonsin. För ett företag som Sinch med verksamhet i 47 länder innebär det ett antal utmaningar. Lösningen finns i en samling produkter och tjänster från Cisco, som enkelt uttryckt ger VPN-förbindelser för hela företaget. Den viktiga rollen att hantera autentiseringar sköts av Cisco Duo Security, i form av en molntjänst.

Behovet av säkra fjärranslutningar fanns självfallet även innan pandemin, men nu är det verksamhetskritiskt för de flesta företag och organisationer. Alternativet att beordra de anställda att åka in till kontoret för att jobba med känsliga data och applikationer är inte alltid tillgängligt. När säkra anslutningar har blivit viktigare har även strävan efter att förenkla hanteringen av dem ökat. Det innebär att många företag byter ut äldre, mindre ändamålsenliga, lösningar just nu. Och renodlar genom att byta ut flera olika lösningar mot en företagsgemensam.

Snabbväxande Sinch behövde enkel, enhetlig lösning

Det gäller i högsta grad för det svenska företaget Sinch. Efter att grundats under annat namn 2008 har man gått från klarhet till klarhet med en samling tjänster för att hantera meddelanden i alla relevanta kanaler. En enkel beskrivning är att det går att nå alla mobiler i hela världen på några sekunder. Det gäller all typ av kommunikation till mobiler, förutom röstbaserad även SMS, MMS, RCS (Rich Communication Services), WhatsApp och chattbottar.

Det går att skicka ett och samma meddelande i alla kanaler och att individanpassa kommunikationen. Lägg till det programmeringsgränssnitt (APIer) för enkel integration med andra applikationer och tjänster, och för att bygga skräddarsydda lösningar.

Henrik Sandell, grundare på Conscia-kunden Sinch– Att ha en enhetlig lösning för att hantera säkra fjärranslutningar för vår personal är viktigt. Det måste vara enkelt att administrera den, så det går inte att ha en massa olika lösningar i olika länder, förklarar Henrik Sandell, en av grundarna av Sinch som jobbar på IT-avdelning infrastrukturfrågor.

Sinch har i dag drygt 2 000 anställda i 47 länder. Huvudkontoret finns i Stockholm och Sinch är noterat på Nasdaq i samma stad. Affärerna går lysande. Omsättningen ökade med 95 procent till tre miljarder kronor, under det fjärde kvartalet 2020. Rörelseresultatet (gross profit) blev 796 miljoner kronor, en ökning med 81 procent. Åtta av de tio största teknikföretagen i USA använder Sinchs tjänster.

Conscia grundlig partner i global implementation

När man började ta tag i ”VPN-projektet” i maj förra året, 2020, så inleddes arbetet, med Conscia som konsultföretag, med kravinsamling och design. Enbart arbetet med kravspecifikationen tog uppemot 80 timmar. Beskrivningen av designen på en detaljerad nivå resulterade i ett 80-sidigt dokument.  I januari påbörjades implementationen som pågår än, med Conscia som partner. Från Sinch sida jobbar fyra personer med implementationen, vissa så mycket som drygt hälften av arbetstiden. Implementationen tar sin tid eftersom det är många länder att hantera.

– Det var mycket arbete med VPN-projektet i början. En fördel med att jobba med Conscia är att de är inblandade i flera projekt hos oss. Deras konsulter får en bra insyn i Sinch och förståelse för våra krav, säger Henrik Sandell.

– Vi får bra stöd av Conscia. Det är skönt att ha en partner att luta sig mot, säger Jens Bellander, IT-arkitekt på Sinch.

Hittills har implementationen gått bra och allt fungerar som det ska, med den eftersträvade enkelheten i hanteringen. Ett viktigt mål med VPN-projektet, och även andra parallella projekt, är just att förenkla administrationen. Sinch har en intern IT-avdelning, kallas Business IT, på omkring 20 personer, varav de flesta finns i Stockholm. Majoriteten av IT-personalen jobbar med support, det är alltså bara ett fåtal personer som administrerar nätverk, rättigheter och inte minst säkerhet, samt allt annat som hör till IT-drift på ett företag med drygt 2 000 anställda.

Säkra fjärranslutningar och säker autentisering med Cisco

För att lyckas slimma hanteringen, samtidigt som nödvändig funktionalitet finns tillhanda, har man byggt en nätverksarkitektur med ett flertal produkter och tjänster. Fyra av dem kommer från Cisco och är centrala för säkerhet, autentisering och liknande. Det är självklart svårt att dra skarpa gränser mellan områden som ”nätverk”, ”säkerhet”, ”identitetshantering”, ”rättigheter”, ”behörighetskontroll”, med flera. Allt hör ihop. Men följande fyra Ciscoprodukter kan man med gott samvete benämna som säkerhetslösningar:

Hur hänger de ihop?

– Med VPN kan användarna ansluta sig. Duo för autentisering knyter samman lösningen, tillsammans med ISE, förklarar Henrik Sandell.

Cisco ISE kan beskrivas som en plattform för att hantera säkerhetspolicy och för att tillhandahålla säker åtkomst till nätverksresurser. Lägg till det Cisco Umbrella som är en molnbaserad säkerhetsplattform av typen DNS-skydd. Sammantaget ger de en säker nätverksmiljö, enkel inloggning från var som helst med olika typer av enheter. Förutom Ciscoprodukterna finns det ytterligare säkerhetslösningar, till exempel för klientskydd.

Cisco Duo är en molntjänst (SaaS) som använder mellanstationer, så kallade proxy, för att hantera autentisering. Sinch använder Duo-proxy både installerade i egna datacenter och i form av molntjänster. Även de centrala komponenter som krävs för Cisco VPN finns i både egna datacenter och i molnet.

En lösning för autentisering kanske inte verkar vara så viktig. Men utan en smidig lösning för att hantera inloggning blir alla andra säkerhetslösningar meningslösa. Autentisering är en central säkerhetsfunktion, eller åtminstone lika viktig som alla andra. Poängen med Cisco Duo är, förutom flexibel hantering av olika metoder för autentisering och smidig administration, att det är en lösning som fungerar väl tillsammans med andra produkter. Det är en fördel jämfört med en del konkurrenter och även med en del öppna alternativ.

Läs mer om Duo

Om Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal, och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder, och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor I Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 40 ytterligare länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com.

Kontakta oss!
Svar inom 24h