Vasakronan:
när Sergelhuset blir framtidens kontor är data målet och SDN-nätverket nyckeln

Det händer mycket just nu på Vasakronan, som är ett ledande fastighetsbolag i Sverige med fokus på kontors- och butikslokaler. Paradprojektet Sergelhuset är scenen för flera spännande nya lösningar. Det gäller både modeller för att hyra och använda lokaler, och för tekniklösningarna i lokalerna. Conscia har bidragit med en modern SDN-plattform för nätverk och säkerhet.

I Vasakronans fastighet Sergelhuset finns det plats för flera Vasakronan Sergelhuset med Conscia Cisco SDN nätverkolika typer av verksamheter på 85 000 kvadratmeter mitt i Stockholm. Redan nu finns hyresgäster som Amazon, King och Ernst & Young, trots att pandemin har satt en del käppar i hjulet vad gäller uthyrning.

Till att börja med ger Sergelhuset på flera sätt en glimt av vad vi kan förvänta oss ska hända i så väl samhället och städer, som i näringslivet. Nya tekniklösningar bidrar till ökad hållbarhet och smarta städer. En grundläggande faktor är att kontorslokaler traditionellt har haft en nyttjandegrad på 40 procent under kontorstid och bara tio procent sett till veckans alla timmar. Lägg till det de nya krav som pandemin har ställt, som förväntas fortsätta gälla i någon utsträckning även när alla är vaccinerade.

Nya modeller för att hyra kontorslokaler är anpassade till det moderna näringslivet och, förstås, till ökat distansarbete. Intressant i Vasakronans fall är att flera olika modeller samsas i en och samma fastighet, som i själva verket är flera olika hus vid Sveavägen, Malmskillnadsgatan och Hamngatan.

Att Conscia har många certifieringar är en kvalitetsstämpel, de har ett bra rykte och vi delar grundläggande värderingar. Conscia visade dessutom tidigt ett stort intresse och förståelse för våra tankar och jag är mycket nöjd med Conscias insatser/Sören Sandell, CIO, Vasakronan

Olika modeller samsas i Sergelhuset

I Sergelhuset handlar det om allt från traditionella skräddarsydda kontorslokaler, via färdigmöblerade och inflyttningsklara kontor, till så kallade ”coworking spaces” utan fasta platser. Det finns alternativ med en månads uppsägningstid och det är enkelt att öka och minska kapacitet som hyresgäst. Lägg till det att det går att få alla tekniklösningar, inte bara nätverk och liknande utan även till exempel utrustning för ljud och bild i konferensrum, färdiga vid inflyttningen. Vidare erbjuds olika tjänster som hör till kontor och valfrihet vad gäller olika typer av rum och faciliteter.

Kort sagt, flexibiliteten är total. Olika typer av hyresgäster kan dessutom mötas i gemensamma utrymmen. Allt är kryddat med benämningar som ”Smart & klart” (färdigmöblerat och inflyttningsklart) och ”Arena Sergel” (coworking).

– Vi började med aktivitetsbaserade kontor för vår egen del redan 2012. Det innebär att lokaler anpassas till vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Med Sergelhuset erbjuder vi en hybridmodell. Man kan kombinera ett vanligt kontor med Smart och Klart och abonnemang på Arenan , förklarar Sören Sandell, CIO på Vasakronan.

Tekniklösningar är så klart en viktig del av konceptet, på flera sätt. Till att börja med kan Vasakronan erbjuda färdiga tekniklösningar åt sina hyresgäster. Det handlar inte bara om fungerande Wi-Fi och internetanslutning, utan även om AV-utrustning, skrivare,  bokningslösningar för mötesrum och skrivbord, samt lösningar för hur lokalen används och kan optimeras.

– Vi tar mycket ett större ansvar för tekniklösningar och för helheten än tidigare. Det innebär till exempel att vi ordnar lås och larm, samt även lösningar för åtkomst till lokaler, säger Sören Sandell.

Data centralt för Vasakronan

Nya tekniklösningar är även viktiga för Vasakronans egen verksamhet. Vad gäller nya tillämpningar är tillgång till data oftast en central aspekt. Här får vi gå lite på djupet för att få ett grepp om vad det handlar om. Sören Sandel beskriver hanteringen av data i fyra steg:

  • Generera data
  • Tillgängliggöra data
  • Säkerställa tillgång till data
  • Skapa värde ur data

För att lyckas är en av de största utmaningarna, i fastighetsbranschen liksom i alla andra branscher, att enas om vad data betyder. Det görs med lösningar inom områden som gemensam ontologi och semantiska modeller. För att beskriva det med ett väldigt förenklat exempel: kod ”127” ska betyda ”reception” i alla databaser, applikationer och tjänster som används av organisationer som vill dela på fastighetsdata.

– Vi är engagerade i gemensamt initiativ i  fastighetsbranschen med att brygga ihop standarder som heter RealEstateCore. Det har blivit globalt etablerad och används bland annat av Microsoft. Även Vasakronans digitala tvilling baseras på RealEstateCore. Det är viktigt för oss att bidra till ett gemensamt ekosystem som alla kan dra nytta av, säger Sören Sandell.

En digital tvilling är helt enkelt en virtuell representation av ett fysiskt objekt eller en verklig process. Den går att använda för design, simuleringar, med mera, under det fysiska originalets hela livscykel. Digitala tvillingar är högintressanta för många branscher, som fastighetsbranschen.

Sören Sandell nämner att det finns ett stort antal sensorer, åtskilliga tusen, i fastigheten. De används till exempel för att optimera klimatet och kontrollera vilka ytor som används med avsikt att planera utrymmen bättre. Listan över möjliga tillämpningar är nästan oändlig: automatiska certifieringar av lokaler, information för säkerhetspersonal, sophantering, prediktiv felhantering och så vidare. I många fall handlar det om realtidsdata och inte sällan om spatiala data. Sergelhuset är byggt för att kunna hantera sådana tillämpningar och för att lyckas med det är den underliggande tekniska infrastrukturen av stor vikt.

Allt hänger ihop med SDN-nätverk

Det går att se utvecklingen inom fastighetsbranschen i stort som en trestegsraket:

  • Samhälle, näringsliv, städer och byggnader förändras.
  • Data finns ofta i centrum av förändringarna.
  • Det krävs teknisk infrastruktur för att hantera data.

Det går att börja i båda ändarna av den här kedjan, för att förstå den. Det väsentliga är att alla tre skeendena är samtidiga och hänger ihop. Ett exempel är att det krävs nätverk för att tillgängliggöra data.

Vad gäller SDN-nätverken som finns i Sergelhuset har Conscia varit aktivt både som konsult och leverantör av utrustning. Det inbegriper till exempel switchar av typen Cisco Catalyst 9000, Cisco ISE (Identity Services Engine), plattformen Cisco DNA Center för hantering av nätverk, automatisering och säkerhet, samt brandväggar, säkerhetslösningar, med mera. Även Conscias partner Netgraph har deltagit, med sin lösning för gästinloggning (Netgraph Connect).

Sergelhuset är en väldigt uppkopplad miljö, och SDN-nätverken är det som binder samman allt och ger kundnytta som sträcker sig ändå ut till hyresgästen, restauranggästen och besökaren. Det är en användbar definition av vad moderna nätverk kan användas till.

Nätverksplattformen i Sergelhuset bygger på en väldigt modern, mjukvarudefinierad SDN-plattform, Cisco Software Defined Access, SDA.  Plattformen bygger på ett fundament av switchar av typen Cisco Catalyst 9000, samt plattformen Cisco DNA Center som håller ihop all hantering av nätverk och automatisering. Utöver detta består plattformen även av brandväggar och Cisco ISE (Identity Services Engine) för säkerhetshantering.  Med hjälp av Conscias partner Netgraph och plattformen Netgraph Connect har användarvänliga gränssnitt tagits fram för att möjliggöra en hög grad av självservering och automatisering.

Conscia med Vasakronan från början

Conscias engagemang inleddes redan under hösten Sören Sandell CIO Vasakronan om Conscia Sergelhuset SDN nätverk2019, med att designa en modell för SDN-nätverksarkitekturen, vilket fortsatte under 2020. Implementationen av lösningar påbörjades samma år och slutfördes efter sommaren. Sammanlagt har ungefär tio personer från Conscia, tio från Vasakronan och tre från Netgraph deltagit i arbetet, till och från.

– Conscias roll har varit att få till den infrastruktur som krävs för att samla in data, se till att SDN-nätverkstrafik transporteras korrekt, att det går att koppla upp enheter och att folk kan jobba på distans. Conscia har designat de logiska skikt som behövs, sett till att kryptering funkar, med mera, säger Sören Sandell.

– Det finns flera anledningar till att vi valde Conscia som leverantör och konsult. Att de har många certifieringar är en kvalitetsstämpel, de har ett bra rykte och vi delar grundläggande värderingar. Conscia visade dessutom tidigt ett stort intresse och förståelse för våra tankar och jag är mycket nöjd med Conscias insatser, deras konsulter har varit väldigt professionella och trevliga, avslutar Sören Sandell.

Läs mer om Conscias arbete med ex. Nordnet och Stockholms sjukhem, eller leveransen av gästnätverket Netgraph.

Frågor?

Hör av dig

 

Kontakta oss!
Svar inom 24h