På väg mot bank i molnet – Resurs Bank satsar på ett stabilare och säkrare nätverk

Ett stabilare och säkrare nätverk. Det blev effekten när Resurs Bank började arbeta för att bli en bank i molnet med Conscia som strategisk partner.

– Med Conscia har vi fått en partner som hjälper oss att följa med i utvecklingen framåt, säger Johan Smedberg på Resurs.

När Resurs Bank kom i kontakt med Conscia var den stora utmaningen att modernisera bankens infrastrukturmiljö. De lösningar som fanns behövde omvärderas. Ett nytt säkrare nätverk skulle byggas, för att göra Resurs mer snabbfotade och flexibla i nätleveransen.

Johan Smedberg, Resurs Bank arbetar med Conscia som strategisk partnerSamarbetet började med en implementation av serviceportalen Conscia Network Services, CNS, där Resurs fick hjälp med hantering av avtal och hårdvara.

– Vi ville förenkla hanteringen och kunna prognosticera när kostnader kommer, och när vi behöver förnya avtal och licenser. Med vår tidigare leverantör fick vi inte den insikten. CNS har underlättat för oss både vad gäller säkerhetspatchningar och rekommendationer, säger Johan Smedberg, som är ansvarig för nätverk och monitorering på Resurs Bank.

Implementeringen av CNS blev startskottet för ett bredare samarbete. Nu har Resurs tecknat ett treårigt ramavtal med Conscia. Istället för att jobba med en palett av olika leverantörer samlar de leveranserna hos Conscia.

– Conscia har blivit en strategisk partner runt vår Cisco– och Palo Alto Networks-miljö. Conscia är enkla att ha att göra med, proaktiva med hög kompetens. De stöttar oss i att se möjligheterna och utnyttja våra produkter, säger Johan Smedberg.

Mot bank i molnet – med ett stabilare och säkrare nätverk

Resurs är en innovativ bank som befinner sig mitt i en transformationsresa mot att bli en bank i molnet. Kärnbanksystemet ska bytas och bli molnbaserat, vilket gör Resurs till en föregångare. Det ställer höga krav på nätverk och infrastruktur.

– När vi nu bygger ett nytt banksystem hos AWS gör vi en resa från en on-prem-baserad miljö till en cloud-baserad miljö. Ett stabilt nätverk är en förutsättning för att kunna genomföra den resan, säger Johan Smedberg.

Moderniseringen av den digitala infrastrukturen har kommit en god bit på vägen.

– Det gamla core-nätet är migrerat och vi har ett nytt Cisco ACI-nätverk som vi kör. Snart ska vi rulla ut Cisco ISE tillsammans med Conscia.

Ett byte av hela bankens trådlösa nätverk pågår också. Resurs har ett tiotal kontor i Sverige, Danmark, Finland och Norge samt fem datacenter. Aktivitetsbaserade kontor införs just nu i organisationen. Det nya wifi-nätverket som implementeras tillsammans med Conscia underlättar för att göra arbetsplatserna mer mobila.

I planerna finns också att börja jobba med Cisco DNA Center, DNA-C, för att automatisera och förenkla utrullning av all hårdvara.

– Hela vår lösning bygger på att vi ska kunna automatisera så mycket som möjligt. Vi blir snabbare och mer effektiva, säger Johan Smedberg.

Sparar tid och pengar med Conscia som strategisk partner

Säkrare nätverk för Resurs Bank med Conscia som strategisk partnerIT-organisationen på Resurs är ungefär 120 personer stark, men tyngdpunkten ligger på utveckling och den operativa arbetsgruppen är slimmad. Samarbetet med Conscia som strategisk partner har lett till både tidsvinster och kostnadsbesparingar, konstaterar Johan Smedberg.

– Det har också gjort oss snabbare när vi behöver uppgradera och göra inköp.

Dessutom får Resurs tillgång till Conscias expertis.

– Vi har duktiga specialister hos oss inom nätverk och säkerhet, och kommer ganska långt själva. Men när vi behöver fördjupad kompetens är Conscia en ypperlig part, säger Johan Smedberg.

Han konstaterar att Conscia är en av de bästa partners som han har arbetat med under sina år i IT-branschen.

– Jag känner ett stort förtroende för Conscia och vi får ett fantastiskt stöd. Conscia är inte fokuserade på att fakturera timmar, utan på att ha ett bra samarbete.

Det är precis som det ska vara i ett välfungerande partnerskap, säger han.

Vill du växa med ett stabilare och säkrare nätverk?

Välkommen 

Se hur serviceportalen Conscia CNS fungerar:

Toppbild: wikipedia/olof engvall

Kontakta oss!
Svar inom 24h