Driftstjänster

Vårt nätverkscenter övervakar komplexa nätverk för att bland annat identifiera fel och omedelbart lösa problem.

Vi på Conscia tycker det är viktigt att göra saker riktigt bra. Vårt fokus är kompetens och vårt erbjudande bygger på att leverera kompetens till våra kunder. Då företag blir allt mer beroende av sin ICT-infrastruktur, och 24/7-service har blivit ett absolut krav levererar Conscia tjänster från vår etablerade NOC. Om ett fel mot all förmodan skulle inträffa så är det viktigt för oss att spåra och lösa det så fort det bara går för våra kunder.

Övervakning av komplexa företagsnätverk

För att tillgodose dina behov och garantera den högsta möjliga tillgänglighet på ditt nätverk har Conscia ett stort och kompetent Network Operations Center (NOC) där kvalificerade tekniker övervakar stora och komplexa företagsnätverk. På vår NOC använder vi flera olika system för att hantera nätverken med extremt hög säkerhet. Allt för att du ska känna trygghet i att ha ett säkert och tillgängligt nätverk.

Identifiera viktiga störningar

För oss på Conscia vill vi inte bara erbjuda 24/7, vi vill erbjuda 24/7 av hög kvalitet, där NOC-organisationen består av kompetenta och erfarna individer som kan identifiera och diagnosticera eventuella störningar i ditt nätverk och lösa incidenter och problem på det bästa tänkbara sättet.

Change – Ändringshantering

I de flesta organisationer kommer de uppstå krav som kräver förändringar i nätverket. För att tillgodose det behovet ingår självklart det i vår NOC-tjänst. Vi har klassificeringar gällande förändringar med ett tydligt ramverk för hur de ska hanteras, för att göra det säkert men samtidigt smidigt för dig som kund. Det är viktigt för oss att våra kunder känner sig trygga med att ge oss ansvaret för nätverket men samtidigt inte bli hämmad i affärsverksamheten. I det ingår självklart dokumentation, så att alla förändringar i nätverket kan spåras.

Om du är intresserad av att höra mer om vårt erbjudande gällande 24/7 kontakta oss gärna för vidare diskussioner.
Kontakta oss

Kontakta oss!
Svar inom 24h