Centrica:
Stabil energi i en tid av föränderliga cyberhot

Centrica Energy Trading A/S, en ledande distributör av gas, elkraft och LNG, ger sina kunder de bästa Route-to-market-tjänsterna som finns tillgängliga på marknaden idag. Centrica använder sig av digitala IT- och OT-plattformar och dess verksamhet är helt beroende av deras integritet och tillgänglighet 24/7. Conscia Managed Security Operations Center (SOC)-tjänster spelar en avgörande roll för att kunna garantera detta.

Conscia SOC bidrar till att hålla din familj varm på vintern

Centrica Energy Trading förser sina kunder med de bästa Route-to-market-tjänsterna som finns tillgängliga på marknaden idag, som integrerar mjukvara, handel och strukturering och exponeringsoptimering hela vägen från långvarig riskhantering till fysisk handel sekunder före leverans. I sin verksamhet förlitar sig Centrica på en komplex hybrid IT/OT-plattform för att stöda sina användare samt nå ut till energiautomationssystem.

Givet beroendet av kritiska egna IT-tjänster och bristen av cybersäkerhetskompetens på arbetsmarknaden valde Centrica en Managed Detection and Response-lösning för att hantera dagens digitala hotbild. Centrica fann att Conscia SOC, en managerad SOC-lösning med omfattande funktionalitet var bäst anpassad till deras affärs- och miljöbehov.

– Conscia SOC-tjänster har avsevärt förbättrat vår förmåga att skydda oss från den omfattande mängd cyberhot som vi vet finns där ute, säger Kenneth Fossum, Head of IT Operations, Centrica A/S.

Tätt samarbete är avgörande

Globalt blir attacker mot kritiska tjänster, som energidistribution och -transport, vanliga, och både cyberbrottslingar och fientliga statliga aktörer arbetar allt hårdare för att dra nytta av digitala och fysiska skador.

För att hantera dessa hot har Conscia SOC utrustat Centrica med en teknisk Detection and Response-lösning, samt ett extremt tätt samarbete mellan Centrica IT och Conscias SOC-team för att maximera fördelarna av den managerade tjänsten.

– Vår erfarenhet av Conscia, från projektets start till implementation, har varit mycket positiv. Deras SOC-team är oerhört skickliga, proaktiva och genuint intresserade av att hjälpa vår verksamhet att ta vår IT-säkerhetsstatus till nästa nivå, fortsätter Kenneth Fossum.

Conscia SOC har inte bara integrerat befintliga säkerhetsplattformar och datakällor i dess Detection and Response-tjänster, utan också avsevärt förbättrat visibilitet och svarsförmåga genom att distribuera EDR-teknik (Endpoint Detection and Response) bland slutpunkterna i Centricas miljö. EDR tillåter kunder att gå bortom automatiskt förebyggande, och identifiera hot som tidigare har kunnat tränga oupptäckta igenom avancerade skydd.

Optimera skyddet istället för att belasta kundens IT

Managerade SOC-tjänster medför ofta – särskilt när de baseras på nätverksdetektion – en betydande operativ börda för kunderna, eftersom den hanterande servicepartnern inte djupt och självständigt kan undersöka effekterna av misstänkt aktivitet på enheter. I Centrica-miljön kan Conscia SOC autonomt undersöka hela spektrumet av misstänkt aktivitet, vilket avsevärt sänker Centrica IT:s dagliga operativa engagemang.

Därmed samarbetar de två teamen för att ständigt stärka och optimera Centricas digitala skydd utifrån resultat från den managerade SOC-tjänsten, sätta kursen för företagets säkerhetsstrategi och ständigt öka Centricas övergripande säkerhetsmognad.

Conscia SOC-fördelar för Centrica A/S

Conscia SOC affärsfördelar:

 • Minskade cyberrisker genom effektiv detektions- och svarsförmåga
 • Betydligt lägre kostnader jämfört med en intern lösning
 • Ständigt förbättrad säkerhetsmognad
 • Ökad medvetenhet om cybersäkerhet på företagsnivå
 • Överensstämmelse med bästa branschpraxis
  och föreskrifter

Conscia SOC:s operativa fördelar

 • Sömlös förlängning av företagets IT-team
 • Regelbundna operativa möten för att spåra förbättringar av kundens säkerhet
 • Självständigt utredningsarbete 24/7 för att avlasta företagets IT-avdelning
 • Integration av befintliga kundsäkerhetsverktyg och plattformar för optimal ROI
 • SIEM-plattformshantering och -justering är en del av hanterade SOC-tjänster
Kontakta oss!
Svar inom 24h