SOC – Security Operations Center:

Folkuniversitetet stärker cybersäkerheten med Conscia SOC

Efter ett dataintrång 2021 stod det klart att Folkuniversitet behövde en extern säkerhetstjänst, en så kallad SOC. Det fungerade inte längre att sköta cybersäkerhet på alla 120 adresser över hela landet i egen regi. Valet föll på Conscias SOC, mycket tack vare goda erfarenheter av Conscia i andra samarbeten.

Cybersäkerhet finns högt upp på många företags och organisationers agendor i dagsläget och är ofta en stor utmaning. En utmaning som är extra komplex för Folkuniversitet, en organisation med nätverk och system på 120 adresser.

En gemensam IT-organisation

Folkuniversitetet består av fem stiftelser indelade regionvis som tillsammans täcker hela landet. IT och andra tekniklösningar sköts av Folkuniversitetets Serviceaktiebolag med ett tio-tal specialister som ansvarar för hela IT-miljön. Vilket inkluderar cybersäkerhet och nätverk. IT-organisationen har även hjälp av ett 20-tal lokala tekniker vilka är verksamma i Folkuniversitetets olika stiftelser.

Academedia students

En SOC för hela Folkuniversitetet

Behovet av en SOC (Security Operations Center) blev uppenbart när Folkuniversitetet blev utsatt för ett dataintrång i april 2021. För att möta de allt frekventare cyberattackerna fattades beslutet att ta hjälp av externa säkerhetsexperter och samtidigt arbeta för att lyfta den interna säkerhetskompetensen, både inom IT-organisationen och inom verksamheterna.

”Vi jobbade vid intrånget med att formulera en tvåårsplan för cybersäkerhet. Men det slutade med att vi fick forcera en lösning på under tre veckor”, säger Martin Lundin och Cecilia Leufstedt, Serviceledare IT på Folkuniversitetet.

Snabb implementering av SOC

Folkuniversitetet hade redan kontakt med Conscia i form av företaget Secoa som Conscia förvärvade i september 2020. Då som leverantör av nätverkslösningen Cisco Meraki. Eftersom samarbetet fungerade bra med Meraki blev det naturligt att vända sig till Conscia gällande en SOC.

Det gick snabbt att komma i gång med Conscias SOC och samarbetet har fungerat bra enligt Martin och Cecilia. Conscias SOC överser idag integration och övervakningen av lokala säkerhetslösningar som redan fanns på plats. Eftersom Conscias SOC är en så kallad ”managerad lösning” står Conscia för driften.

SOC är mer än endpoint protection

Men en bra SOC är mycket mer än säkerhetsmjukvaror och automatiserad drift. Grädden på moset är tillgången till mänskliga säkerhetsexperter med hög kompetens – dygnet runt. Automation och expertis kan snabbt och effektivt hantera säkerhetshot och incidenter oavsett när de inträffar. En annan mycket viktig aspekt är kontinuerlig kommunikation mellan SOC-personalen och Folkuniversitetets personal. En kommunikation som bland annat består av kunskapsöverföring på ett smidigt sätt.

”Vi har verkligen stort förtroende för personalen på Conscias SOC. Vi får incidentrapporter, dokumentation, bevakning av ny hot som kontinuerligt uppstår och praktiska tips. Och de svarar alltid snabbt när vi har frågor”, berättar Martin.

Conscia Security Operations Center SOC

Att välja SOC-partner

Säker IT och säkra nätverk är ett måste för en organisation som Folkuniversitetet som bedriver en bred och varierad verksamhet över hela Sverige. Så för Folkuniversitetet var några kriterier vid valet av SOC-partner extra viktiga: tillgång till rätt säkerhetslösningar, effektiv drift tack vare automatisering med AI, och framför allt kunniga säkerhetsexperter som är tillgängliga när de verkligen behövs och som arbetar 24/7 med övervakning. Kriterier som Conscias SOC lever upp till.

Om Folkuniversitetet

Folkuniversitetet hjälper människor utvecklas med sin breda utbildningsverksamhet som förutom allmänna kurser också omfattar gymnasie- och yrkeshögskoleutbildningar, samt språkutbildningar på ett fyrtiotal språk. Men Folkuniversitetet erbjuder också uppdragsutbildning, Komvux, diplomutbildningar, språktester, samt SFI och snabbutbildningar för flyktingar som kommer till Sverige.

 

Ladda hem vårt white paper om hur SOC Security Operations Center kan skydda din organisation.

Ladda hem white paper

Kontakta oss!
Svar inom 24h