Offentlig sektor:

Livsviktig IT för hela samhället

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Komplexa och utsatta IT-miljöer utgör den hårda verkligheten för Sveriges kommuner, regioner och myndigheter. I en värld som blir alltmer osäker på grund av ökande cyberhot måste dessa organisationer agera beslutsamt. Det är avgörande att aktivt hantera nya lagar och direktiv, och samtidigt möta de växande kraven från användare och allmänheten. Utöver detta kämpar den offentliga sektorn också med begränsade budgetar, vilket gör varje resursbeslut kritiskt.

Offentlig sektor står inför unika utmaningar

Kommuner har blivit ett populärt mål för hackare och hotaktörer. Rapporter om intrång och IT-haverier blir allt vanligare med stora konsekvenser för medborgarna. En kommuns IT-miljö är av naturen komplex och en utmaning att hålla säker. En blandning av funktioner och enheter som ofta är geografiskt utspridda. Det är administrativ personal som arbetar mot SaaS-lösningar integrerade med legacy-system. Lägg till det alla IT-nyfikna elever som testar sina färdigheter på skolans nätverk och servrar.

Är ni redo? Se vårt NIS2-webinar

Upptäck hur en Maturity Assessment kan hjälpa dig att optimera dina säkerhetsinvesteringar för maximal effekt.

Publik sektor Eksjö säker kommun

Vi hjälper er bli en säker kommun

Hur kan din kommun bli säker och skydda era användare och data?

  • Skydda er mot nätfiske – Phishing.
  • Att skydda användarna med MFA.
  • Segmentera nätverken.
  • Säkerhetsövervakning och incidenthantering.

Se vårt webinar: Säker kommun i en komplex digital värld.

  • Identifiering av brister i mejlsäkerhet.
  • Aktuell e-posthotbild och omvärldsbevakning.
  • Säkerhetsåtgärder för Email Domain Protection.
  • Förstärkning av befintligt mejlskydd.

Se vårt Webinar: Säker mejl för kommuner och regioner

Cybersäker 2024 – Trender och rekommendationer som påverkar offentlig sektor:

Zero Trust | AI hot & möjlighet | NIS2 & DORA | Infrastruktur | Säkerhet

Läs e-boken här

Komplexa nätverk och IT-miljöer blir snabbt svåröverskådliga och osäkra

En accelererande digital transformation med nya system som ska samsas med gamla lösningar blir snabbt en mardröm att överblicka. Observabilitet är mer än ett buzz-word, det är en reel utmaning i många organisationer. Skaffa dig överblick och ta kontroll över hela IT-miljön, från SaaS till on-prem.

Se vårt webinar: Optimera er digitala upplevelse med ThousandEyes

Insyn i IT-miljön öppnar upp för en rad fördelar, inte bara den digitala leveransen. Ökad säkerhet, snabbare integration av nya system. Samt en mer kostnadseffektiv IT-avdelning, viktigt för offentlig sektor som ofta har en begränsad budget.

Läs vår artikel: 7 IT-superkrafter med hjälp av observerbarhet

Få insikt om fördelarna med verktyg som Cisco ThousandEyes som erbjuder djupa insikter i nätverkets prestanda, från molnet via datacentret till användaren.

Ladda hem vårt white paper: Utvecklingen av nätverksövervakning

Publik sektor observabilitet FSO nätverk

NIS2 förändrar allt och utmanar offentlig sektor, kommuner och myndigheter

EU höjer nu kraven på cybersäkerhet för kommuner och offentlig sektor. NIS2-direktivet betyder stora förändringar för många kommuner och verksamheter när direktivet utvidgas och skärps.

NIS2 påverkar företag inom samhällsviktiga sektorer som: Energi, transport, digital infrastruktur, offentlig förvaltning, finans och livsmedelsindustrin – för att nämna några. Samtidigt som säkerhetskraven höjs så kräver direktivet transparens och bättre  rapporteringen. Annars väntar hårda sanktioner.

Ladda hem vårt white paper om NIS2

Läs på om nya regler och vem som berörs.

NIS2 white paper on desk

Se vårt uppskattade webinar om NIS2

Uppdaterad dig om det utökade direktivet.

Publik sektor Kommun NIS2

En Maturity Assessment är en bra start

Hitta sårbarheterna i din cybersäkerhet.

Cybersäker 2024 – Trender och rekommendationer som påverkar offentlig sektor:

Zero Trust | AI hot & möjlighet | NIS2 & DORA | Infrastruktur | Säkerhet

Läs e-boken här

Kontakta oss!
Svar inom 24h