Sinch växer med skalbart, molnmanagerat nätverk

Enkel hantering av globalt nätverk med Cisco Meraki från Conscia

Jobbig administration av flera olika nätverkslösningar påverkade svenska Sinchs globala expansion negativt. Företagsförvärv och ökad efterfrågan på företagets meddelandetjänster ställer krav på en smidigare lösning för att hantera interna administrativa nätverk. Valet föll på ett skalbart, molnmanagerat nätverk, Cisco Meraki, med Conscia som leverantör och designpartner.

Svenska Sinch har nått stor framgång med en flexibel lösning för kommunikation. Affärsidén är att göra det möjligt för företag som använder Sinchs tjänster att nå sina kunder och anställda i alla relevanta kanaler, med text, video, röstmeddelanden och chattbottar, och att kunna verifiera kommunikationen. Ett enklare sätt att uttrycka det är att kunna nå vem som helst, var som helst i världen, på några sekunder, i personens mobil.

SMS är en kanal bland många, en viktig sådan, men bara ett exempel. Andra exempel är MMS, RCS (Rich Communication Services, den tänkta ersättaren till SMS), WhatsApp och chattbottar. Kort sagt, alla relevanta vägar till inboxarna i folks telefoner. Den stora poängen, förutom räckvidd och snabbhet, är förstås att kunna skicka ett och samma meddelande i alla kanaler, och att kunna individanpassa kommunikationen.

Som utomstående är det lätt hänt att glömma bort att ett företag som Sinch har en egen, intern verksamhet som också är beroende av kommunikation.

Henrik Sandell, Sinch om Cisco Meraki molnmanagerat nätverk från Conscia– Vi behöver knyta ihop våra olika kontorsnätverk och ordna åtkomst till internet och tjänster för de anställda. Och lösningen måste vara skalbar, förklarar Henrik Sandell, en av grundarna som i dag jobbar på Sinch IT-avdelning med frågor som rör infrastruktur.

Som för alla andra företag och organisationer, med andra ord. Mer om hur det jobbet går till snart, men först några ord om Sinch. Sinch framgångssaga beror förstås på att företagets tjänster ger dess kunder stora fördelar, både i effektivitet och i lägre kostnader. Och i ökad försäljning tack vare bättre möjligheter att nå kunder, gamla som nya. Lägg till det programmeringsgränssnitt (APIer) för enkel integration med andra applikationer och tjänster, vilka gör det möjligt att inlemma Sinchs tjänster i egenutvecklade lösningar. Att mycket körs i molnet är självklart.

– Vi hade bråttom att införa Meraki och gjorde ett väldigt snabbt förarbete innan implementationen, vilket Conscia ställde upp på. Deras konsulter har varit mycket flexibla, berättar Jens Bellander, IT-arkitekt på Sinch.

Tillväxt och förvärv kräver skalbart nätverk

Sinch expansion har så klart inte gått obemärkt förbi. Sedan företagsgruppen som Sinch ingår i grundades 2008 har de globala framgångarna inte låtit vänta på sig. Under det fjärde kvartalet 2020 ökade till exempel omsättningen med 95 procent till tre miljarder kronor. Rörelseresultatet (gross profit) ökade med 81 procent, till 796 miljoner kronor. Även andra vinstmått var hälsosamma. Kort sagt, det går bra.

Sinch är noterat på Nasdaq i Stockholm, där huvudkontoret också finns. Drygt 2 000 anställda är fördelade på kontor i sammanlagt 47 länder. Ett mått på framgång är att åtta av de tio största teknikföretagen i USA använder Sinchs tjänster.

Förutom organisk tillväxt har företagets historia kantats av en lång rad förvärv av företag. Tillsammans med behovet av att etablera verksamheter i nya länder, med olika krav och tillgång på kommunikationslösningar för den interna verksamheten, är det lätt att räkna ut vad som händer i ett relativt nystartat och mycket innovativt företag. Det blir, enkelt uttryckt, rörigt i nätverket.

Processen att förvärva företag blir krånglig, med avseende på tekniklösningar. Till slut riskerar en komplex nätverksstruktur inte bara att sänka den interna effektiviteten och kosta onödigt mycket. Den drar ner tempot för tillväxt.

– Vi behöver en lösning för att enkelt kunna göra all information tillgänglig för alla kontor, på de enheter som används. Den behöver vara enkel att bygga ut och göra företagsförvärv enkla att hantera, säger Henrik Sandell.

Valet för på ett skalbart, molmanagerat nätverk; Cisco Meraki, en produktfamilj för att hantera alla olika typer av enheter och nätverk i ett administrationsgränssnitt, som inkluderar hårdvara och molntjänster för administration. Arbetet kom i gång sommaren 2019 och tog fart under oktober samma år. Arbetet har utförts tillsammans med Conscia, som förutom att leverera produkter utformade en arkitekturdesign , baserad på de krav som finns.

– Vi hade bråttom att införa Meraki och gjorde ett väldigt snabbt förarbete innan implementationen, vilket Conscia ställde upp på. Deras konsulter har varit mycket flexibla, berättar Jens Bellander, IT-arkitekt på Sinch.

Sinch står själva för utrullningen av Cisco Meraki.

– Vi började jobba handfast nästan direkt. Pandemin och nya företagsförvärv har gjort att implementationen pågår fortfarande, säger Henrik Sandell.

Globalt molnmanagerat nätverk sköts av en till två personer

Det är ingen tvekan om att de båda representanterna för Sinch är nöjda med Cisco Meraki. Det gäller både för att den egna verksamheten fungerar smidigare och för att företagsförvärv har blivit enklare att genomföra. I slutänden är alla existerande och nya anställda vinnarna. Jens Bellander beskriver det dessutom på ett jordnära sätt från IT-avdelningens synvinkel:

– Vi sköter administrationen, inte bara av Meraki utan även av andra lösningar, med en till två personer på huvudkontoret i Stockholm, säger han.

Det är sannerligen imponerande för ett företag som finns i 47 länder, med drygt 2 000 anställda. Genom att kombinera central administration med global tillgång i ett molnmanagerat nätverk får man det bästa av båda världar, och de anställda på alla kontor har enkel tillgång till den information och till de IT-resurser, tjänster och applikationer de behöver. Och till internet. Allt detta med en liten styrka på IT-avdelningen.

Ett skalbart, molnmanagerat nätverk som Cisco Meraki är inte bara lämpligt för ett företag som Sinch, som växer snabbt, förvärvar företag och etablerar sig på nya marknader. Alla företag och organisationer som har behov av en enhetlig och enkel lösning för att hantera nätverk och alla enheter som behöver tillgång till nätverk gör klokt i att se över arkitektur och lösningar. Komplexitet är roten till, nästan, allt ont i tekniksammanhang. Botemedlet är förenkling.

Har du frågor kring detta?

Hör gärna av dig

 

Om Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal, och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder, och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor I Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 40 ytterligare länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com.

Kontakta oss!
Svar inom 24h