EPM Data:
Automatisering med nätverk i fokus lyfter in hostingföretag i den moderna eran

Stockholmsföretaget EPM Data är en hostingleverantör som har genomgått en rejäl transformation och lyckats anpassa sig till den moderna IT-marknaden genom bland annat automatisering. Och transformationen är inte avslutad. Den pågår för fullt, bland annat med ny infrastruktur för nätverk, vilket Conscias certifierade experter hjälper till med att designa och implementera.

Hur ska man gå från att vara ett traditionellt hostingföretag, till att leverera tidsenliga lösningar som virtuella skrivbord av olika slag, infrastrukturtjänster som virtuella servrar och lagring, nätverksfunktionalitet, kringtjänster som videokonferenser, säkerhetsfunktioner, integration med publika moln, med mera? Kort sagt, ha ett varierat sortiment som matchar hur kunderna, framför allt små och medelstora företag och organisationer, vill bygga IT-stöd i dag.

Värd att nämna är den stora variationen, vad gäller olika typer av virtuella arbetsplatser. Det gäller så väl typer av klientenheter (tunna klienter, PC, etc) och var logiken finns (molnet, lokala servrar i EPM Datas datacenter, och så vidare).

Automatisering. Av allt

EPM Datas erbjudande innefattar även servicenivåer, juridiska aspekter och allt annat som ingår när IT läggs ut till en extern leverantör. Lösningen för EPM Data är en egenutvecklad administrationsplattform med det passande namnet EPM Admin, med tillhörande kundportal. Nyckelordet för EPM Admin är automatisering. Av allt.

David Brindefalk hostingföretag EPM Data Automatisering Conscia Cisco DCNM– När en kund beställer en arbetsplats åt en anställd går det ut en beställning av hårdvara automatiskt och leveransen sköts utan vår inblandning av en partner till oss. Via portalen får kunderna tillgång till all information och alla funktioner som de behöver, förklarar David Brindefalk, teknikchef på EPM Data.

Det är bara ett exempel på funktionaliteten i EPM Admin.

– Ett paket med de applikationer som ska installeras till en ny arbetsplats görs i ordning, också automatiskt. Åtkomsträttigheter konfigureras, liksom funktioner i Microsoft Azure om så önskas, och så vidare. Alla lösningar har byggts av våra utvecklare, genom att använda APIer för de tjänster som integreras med EPM Admin, fortsätter David Brindefalk.

Automatisering ger helt ny skalbarhet

Automatiseringen gör att EPM Datas erbjudande blir skalbart i hög grad. Man behöver inte anställa en massa mer personal när man får fler kunder. För närvarande har företaget cirka 40 anställda.

Integrationerna till EPM Admin gäller inte bara rent tekniska funktioner, utan även sådant som kontakter med utskriftscentraler för att skriva ut pappersdokument. Även nätverksfunktionalitet konfigureras automatiskt. För ett företag som EPM Data blir det extra utmanande, eftersom det inte enbart handlar om den egna, interna verksamheten. Man behöver dels knyta samman tre datacenter i Stockholmsområdet, samt knutpunkter för kommunikation med kunder, dels kunna erbjuda virtuella nätverk, internetanslutningar, med mera, till kunderna. Och de olika kundernas nätverkslösningar ska vara avgränsade från varandra.

Cisco DCNM och experter från Conscia

För att EPM Data ska lyckas krävs modern nätverksutrustning. Man har valt Cisco som tillverkare och Conscia som leverantör och implementationspartner. Ciscos lösningar, som administrationsplattformen Cisco DCNM, bjuder på viss automatisering. Men EPM Data har gått ett steg längre med automatisering i EPM Data, som anropar de olika funktionerna i Cisco DCNM och i andra Ciscoprodukter.

Det är en balansgång mellan att bygga egna lösningar och att utnyttja de som finns i Ciscos mjukvaror och hårdvaror, när det är lämpligt. Vad gäller vilka Ciscoprodukter som är lämpliga i mixen har Conscia bidragit med behovsanalys, beslutsunderlag och design av den nya nätverksinfrastrukturen. Conscia står även för support för alla Ciscolösningar hos EPM Data.

”Conscias konsulter är extremt duktiga”

– Vi bjöd in flera leverantörer av hög kvalitet och bad dem beskriva en nätverkslösning som kan hålla i 5 – 10 år. Conscias konsulter är extremt duktiga och de erbjöd även det bästa priset på hårdvaran från Cisco, berättar David Brindefalk.

– Vi är väldigt nöjda med Conscias arbete, deras konsulter är mycket duktiga. De har även skött kontakten med Cisco och assisterat när problem uppstått. Dessutom har vi jobbat tillsammans med Netsafe som nu är en del av Conscia i närmare 15 år, med gott resultat, fortsätter han.

Richard von Essen Presale Manager Conscia Sverige– Vi på Conscia är imponerade av  det starka fokuset på automatisering hos EPM. Man ser tydligt de positiva effekterna som framkommer när automatisering byggs in från grunden i de tekniska lösningarna, säger Richard von Essen, Presale Manager på Conscia.

Förutom Cisco DCNM för hantering och automatisering handlar det om switchar från Cisco Nexus 9000-familjen och brandväggar av typen Cisco FirePower 4115. Kort sagt ett komplett ”backbone”, samt datacenternätverk för EPM Datas tre datacenter.

– Arbetet med den nya nätverksinfrastrukturen påbörjades i mars 2020 . Det pågår löpande och är ännu inte avslutat. Den nya utrustningen finns på plats och nu förbereder vi en migrering från den nuvarande lösningen, avslutar David Brindefalk.

Frågor? Hör av dig

Kontakta oss

Kontakta oss!
Svar inom 24h