Gästnätverk – med Netgraph Connect får Stockholms Sjukhem full koll på gästwifi

Gästwifi – Att Stockholms Sjukhem har många besökare förstår man av dess namn. Och både patienter och anhöriga vill koppla upp sig. Med Consciapartnern Netgraphs lösning blir hanteringen föredömligt enkel och man får framför allt koll på trafiken i ett gästnätverk och på vilka som använder gästinloggning. Lägg till det att även anställda och andra, som konsulter, drar nytta av lösningen.

Netgraph erbjuder en lättbegriplig, men avancerad, lösning på ett problem som är stort, men kanske inte uppenbart. Det handlar om tillfällig nätverksåtkomst för besökare på företag och myndigheter, samt även för anställda som vill använda sina egna klientenheter. Dessutom för konsulter och andra som det finns någon typ av relation till.

Utan ett verktyg som underlättar är det vanligt att de anställda i receptionen, om det finns någon, får hantera gästinloggning och gästnätverk tillsammans med IT-avdelningen. Det är ofta krångligt och tidsödande, och det upplevs inte som en produktiv sysselsättning.

Allt det här har svenska Netgraph som är en Cisco Solution Partner tagit fasta på med sin produkt Netgraph Connect. Den erbjuder ett flertal alternativ för att hantera gästnätverk, inte bara för individuella besökare, utan även för arrangemang som kurser och konferenser, med mera. Tanken är att hanteringen av gästinloggning inte ska vara en fråga för IT-avdelningen, utan en enkel uppgift som ska kunna utföras enkelt och friktionsfritt, med en hög grad av säkerhet.

För Conscia är Netgraph Connect ett ypperligt komplement till den annars Ciscodominerade portföljen av produkter och tjänster som man erbjuder. När Conscia hjälper till att designa, bygga och hantera nätverk kan man trolla bort problemen med gästwifi, med hjälp av en plattform som passar väl in i Ciscodominerade nätverk.

Användarvänliga gästnätverk med rollhantering

För Stockholms sjukhem innebär Netgraph Connect flera stora fördelar:

Henrik Norberg, drifttekniker, Stockholms Sjukhem– Vi hade ett gästnätverk tidigare, men vi behövde göra en förändring då behoven ändrats. Nu har vi en mer användarvänlig lösning och kan ge rätt åtkomst åt både patienter och andra besökare, berättar Henrik Norberg, driftstekniker på Stockholms Sjukhem.

Lägg till det att Stockholms sjukhem växer och det trådlösa nätverket behöver täcka större ytor, vilket gjorde det lämpligt att förändra lösningen.

När Henrik Norberg berättar om projektet för att implementera Netgraph Connect så är det sammanfattande omdömet att det var ”odramatiskt”. Det är nog ett av de bästa omdömena som kan ges till ett IT-projekt. Att Conscia är inblandat är naturligt eftersom Stockholms Sjukhem anlitar företaget även för andra nätverksrelaterade uppgifter.

– Netgraph Connect är otroligt användarvänligt och enkelt att administrera, det är i stort sett självspelande. Det är en genomtänkt lösning, säger Henrik Norberg.

Implementationen sköttes av en konsult från Conscia med lite stöd från Netgraph, vid några tillfällen under en tvåveckorsperiod i våras. I början av juni släcktes det gamla gästnätverket. Att projektet genomfördes under våren har satt sin prägel på användningen, på grund av coronapandemin.

– Vi har besöksförbud i våra verksamheter just nu vilket betyder färre besökare. Normalt har vi många besökare och vi brukar även ha externa besökare på olika möten, till exempel i vår aula.

Det har i alla fall visat sig att administrationen av lösningen är enkel:

– Den löpande administrationen tar inte mycket tid alls. Det vi lägger kraft på nu är att skapa lösningar för klientenheter som används i vården.

Gästinloggning – rätt access under rätt tid till rätt användare

Här tar Henrik Norberg upp två viktiga aspekter av Netgraph Connect gästwifi:

  • Att det går att hantera olika användare baserat på olika regler som har definierats. Beroende på hur lång inloggningstid som önskas varierar den mängd information som användaren behöver ange. Det finns olika alternativ att välja mellan, från en timme och uppåt. Vanligtvis inbegriper processen med att ge åtkomst att besökaren får svara på ett mejl.
  • Att det finns olika alternativ för hanteringen är viktigt, eftersom gästwifi inte bara är tänkt att användas av patienter och anhöriga, utan även av anställda med olika enheter, vårdpersonal i olika roller, konsulter, med flera typer av yrkesmässiga besökare. Om det är en känd individ som ofta behöver åtkomst kan hanteringen förenklas, jämfört med när en person ska få åtkomst första gången.

Netgraph Connect gästnätverk fullt kompatibelt med Cisco – och GDPR

Richard von Essen Presale Manager Conscia SverigeAtt Netgraph Connect gästwifi tillåter flera sorters samtidig gästinloggning, inte bara för olika roller utan med olika åtkomst för konferensdeltagare, patienter, besökare och personal är naturligtvis en fördel för Stockholms sjukhem.

Ytterligare ett allmänt skäl att satsa på Netgraph Connect är spårbarhet, vilket är viktigt inte minst med avseende på informationslagstiftning, till exempel GDPR. Lägg till det att det är en skalbar lösning, som gör det enkelt att ha kontroll på kostnader.

Conscia har ofta driftsavtal hos kunder för den hårdvara som används för Netgraphs lösning, så Netgraph Connect är välkänd mark för Conscia.

– Netgraph Connect kan med fördel integreras med Ciscos routrar, vilket vi kan göra. Det fungerar med alla olika versioner av Ciscoprodukter, både trådlöst och kabelbaserat. Integrationen med Ciscos routrar gör att prestanda blir bra, säger Richard von Essen, Presale Manager på Conscia.

Läs mer om:

  • Conscias nätverksleverans till Stockholms Sjukhem här
  • Netgraphs säkra och snabba gästinloggning här

Intresserad?

Hör av dig

Kontakta oss!
Svar inom 24h