Cisco Certifieringar – mer om det nya, del IV (CCIE)

Ny CCIE Daniel Dib Cisco CCIE Advisory Council

CCIE-certifieringen, nu 25 år gammal, har alltid varit höjdpunkten bland Cisco-certifieringar. Det har sagts mycket om vikten av certifieringar och CCIE nu, i den ”nya” eran. Det är därför viktigare än någonsin att CCIE blir uppdaterad och förblir aktuell.

Suspenderad status tas bort

Det första att nämna, för de som redan har en CCIE är att omcertifieringscykeln nu ändras för att matcha de andra certifieringarna som CCNA och CCNP med en treårig cykel. Det betyder att den suspenderade statusen är borta. Certifikatet är nu giltigt i tre år och det finns ingen suspenderad status. Det innebär att du måste hålla reda på ditt datum eftersom det inte finns någon ”Grace Period”, om du missat att omcertifiera dig efter tre år är du ute!

Det betyder också att det ”suspenderade” året blir ett aktivt år den 24 februari 2020, om du fortfarande är aktiv, och att ditt datum för omcertifiering flyttas framåt. Om du är suspenderad, omvandlas den återstående tiden för din suspenderade status till aktiv status.

Treårig certifieringscykel – ökad valfrihet för dig

Eftersom omcertifieringscykeln nu är tre år måste du få 120 CE-Credits i stället för 100, vilket var kravet på en tvåårig cykel. Credits kan tilldelas genom att ta prov, kurser, skriva innehåll, besöka Cisco Live etc. De har tagit bort maxtaken för att besöka Cisco Live och skapa innehåll, vilket innebär att om du deltar både i Europa och USA varje år kan du i teorin omcertifiera dig bara genom att göra det. Eller om du jobbar mycket med små och medelstora företag kan du få många Credits på det sättet.

Observera att de skriftliga CCIE-proven är borta! Inträdesprovet till CCIE-labben är nu CCNP Core Exam. Du kan, om så önskas omcertifiera dig genom att ta det skriftliga DE-provet eftersom DE-programmet tillsvidare är oförändrat. Detta kommer att vara den enda E-nivån som finns kvar.

Det är också viktigt att notera här att du kan välja att fritt kombinera olika delar, du kan ta prov, ta kurser, besöka Cisco Live och du får Credits för alltihop. Du behöver inte välja mellan att ta prov eller att satsa på CE-poäng. Nu finns det helt enkelt mer flexibilitet. Anmälningsavgiften (300 USD) är nu också borta!

Cisco-Certifieringar-2020

Cisco-certifieringar 2020 (PDF)

CCIE RS och CCIE Wireless pensioneras

En annan förändring är att CCIE RS och CCIE Wireless ”pensioneras” och nu båda blir en del av CCIE Enterprise-spåret. De har en gemensam Core Exam, ENCOR, men de har fortfarande separata CCIE-labbar.Om du är CCIE RS- eller Wireless-certifierad när den nya policy träder ikraft kommer du istället att bli CCIE Enterprise Infrastructure (RS) eller CCIE Enterprise Wireless-certifierad. Din gamla certifiering kommer att fortsätta att gälla under certifikatets livstid (så i teorin skulle jag vara en ”dubbel” CCIE fram till 2021 (yay!)).

Vad händer om du är på väg att ta labben och du redan har tagit en av de äldre skriftliga proven? Du migreras i så fall till matchande Core Exam. För RS och Wireless skulle det vara ENCOR-examen.

En annan förändring är att kravet på att ta labben inom 18 månader efter ett godkänt skriftligt prov är borta. Core Exam gäller i tre år och du ta labben när du vill inom den tidsperioden. Du bör ändå ha lite framförhållning så att du inte planerar att ta labben för nära slutet av provets livstid och sedan måste göra Core Exam igen.

För CCIEs av den gamla skolan har Cisco skapat titeln CCIE Emeritus på livstid. Om du har en aktiv CCIE-certifiering eller om du är CCIE Emeritus, och din CCIE är mer än 20 år gammal, kan du välja att bli en CCIE Emeritus på livstid utan förnyelseavgift! Du kan fortfarande bli aktiv igen genom att omcertifiera dig.

CCIE-labbar som testar för hela livscykeln

Men den riktigt stora förändringen är förändringen av CCIE-labbarna själva. Formatet ändras från att bara testa implementeringen till att testa hela livscykeln för infrastruktur, vilket innebär att Design, Deploy, Operate and Optimize testas istället för endast Deploy. Detta innebär att formatet ändras från TS, Diag och Config till ett format där kandidaten börjar med en designmodul i tre timmar. Formatet kommer att likna CCDE Practical.

Jag tycker att det här känns vettigt. Detta kommer att bidra till att förebygga att CCIEs bara känner till mindre router-tricks och säkerställa att de också har någon form av designfärdighet. Den andra modulen är fem timmar och testar Deploy, Operate and Optimize. Detta kommer att bli en kombination av labb och någon form av webbaserad testning. Eftersom det inte finns någon separat TS-sektion, är den nu integrerad i den här delen av labben.

När det gäller poängsättning för CCIE-labben, finns det nu bara två moduler. Det kommer att finnas ett minsta snittresultat per modul och ett aggregerat resultat för att få godkänt på båda modulerna. Detta liknar dagens system.

Slutligen innehåller labbarna också en viss automatisering. Detta är ämnena för Enterprise Infrastructure:

5.1 Data encoding formats

5.1.a JSON

5.1.b XML

5.2 Automation and scripting

5.2.a EEM applets

5.2.b Guest shell

5.2.b i Linux environment

5.2.b ii CLI Python module

5.2.b iii EEM Python module

5.3 Programmability

5.3.a Interaction with vManage API

5.3.a i Python requests library and Postman

5.3.a ii Monitoring endpoints

5.3.a iii Configuration endpoints

5.3.b Interaction with Cisco DNA Center API

5.3.b i HTTP request (GET, PUT, POST) via Python requests library and Postman

5.3.c Interaction with Cisco IOS XE API

5.3.c i Via NETCONF/YANG using Python ncclient library

5.3.c ii Via RESTCONF/YANG using Python requests library and Postman

5.3.d Deploy and verify model-driven telemetry

5.3.d i Configure on-change subscription using gRPC

Budskapet här är att automation nu är en nyckelkompetens hos en nätverksingenjör men samtidigt måste en balans behållas, eftersom dessa människor inte är programutvecklare.

Personligen är jag väldigt glad över uppdateringarna. Eftersom det här är en väldigt stor förändring, kan jag nog ha har missat något men hör gärna av dig om du behöver mer information.

Hör gärna av er om ni vill prata utbildning och Cisco-certifiering så förklarar vi mer.

(Article available in English here)

 

Daniel Dib CCIE CCDE ConsciaDaniel Dib är en av två Cisco Design-certifierade experter på Conscia Netsafe (CCDE) och även CCIE samt AWS Solutions Architect Associate. Han är den enda svenska representanten på Cisco CCIE Advisory Council som driver och utvecklar CCIE-programmet. Daniel är en känd skribent i branschen som håller utbildningar åt Cisco på deras Cisco Learning Community och har fem år i rad blivit utsedd till Cisco Designated VIP för sina insatser. Han är en Cisco Learning Network VIP samt Cisco Champion. Daniel driver en av de mest populära bloggarna i nätverksbranschen, Lostintransit – från vilken vi fått låna ovan text. Daniel har även skrivit i Network Computing, i IDG/Techworld och i Ciscos egen blogg.

Kontakta oss!
Svar inom 24h