IoT och produktion

En uppkopplad värld har redan skapat stora möjligheter med nya tjänster inom en rad olika områden som finns runtom oss hela tiden i form av IOT (Internet of Things).

Det vi också ser i dagsläget är en snabb digitalisering av teknikmiljöer inom bland annat tillverkning, energidistribution och transportsektor.

Genomgående inom alla dessa kategorier är att vi behöver förstå applikationen närmare och att vi inte alltid enkelt kan tillämpa de IT-mässiga strategier vi byggt upp kring vår normala exempelvis kontors-IT. Inom OT (Operational Technologies) gäller ofta andra förutsättningar än inom IT och där är fokus alltid tillgänglighet först och kompetensen och förståelsen för komplexa IT-lösningar är låg.

Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till i säkerhetsarbetet där OT-miljöer kan vara en stor utmaning med proprietära nischlösningar där kritisk infrastruktur kan bestå av helt osäkrade plattformar som

 kan innehålla opatchade, äldre operativsystem och en vidöppen kommunikation. Den vanligaste frågeställning gäller just säkerheten och hur de etablerade sätten att bygga inom OT enligt den så kallade Perdue Modellen kan tillämpas i en modern IT-plattform.

 

Fråga oss om IoT, OT och produktion

Cisco Kinetic

Cisco har också lanserat en mycket spännande lösning i form av Cisco Kinetic, detta är ett sätt att bygga ett distribuerat och molnhanterad IoT-plattform med integrerade IoT-gateways mot sensorer och liknande inbyggd i nätverksutrustning.

Just konvergensen mellan IT och OT skapar nya möjligheter och detta är ett område där det just nu händer mycket. En aktuell lösning i form av Cisco IND (Industrial Network Director) fångar upp kontextuell information från OT-nätverket och föder detta till IT-säkerhetsplattformar som Cisco ISE (Identity Services Engine) som kan tillämpa åtkomstkontroll även på OT. Det är också aktuellt att analysera all OT-trafik med hjälp av Cisco Stealtwatch som fångar säkerhetsmässiga avvikelser.

Conscia har stor erfarenhet av design och rådgivning kring dessa frågor med ett helhets- och arkitekturperspektiv som är nödvändigt för att nå en gemensam strategi där IT och OT samexisterar.

 

Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss!
Svar inom 24h