IoT och produktion

En uppkopplad värld har redan skapat stora möjligheter med nya tjänster inom en rad olika områden som finns runtom oss hela tiden i form av IOT (Internet of Things).

Det vi också ser i dagsläget är en snabb digitalisering av teknikmiljöer inom bland annat tillverkning, energidistribution och transportsektor.

Genomgående inom alla dessa kategorier är att vi behöver förstå applikationen närmare och att vi inte alltid enkelt kan tillämpa de IT-mässiga strategier vi byggt upp kring vår normala exempelvis kontors-IT. Inom OT (Operational Technologies) gäller ofta andra förutsättningar än inom IT och där är fokus alltid tillgänglighet först och kompetensen och förståelsen för komplexa IT-lösningar är låg.

Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till i säkerhetsarbetet där OT-miljöer kan vara en stor utmaning med proprietära nischlösningar där kritisk infrastruktur kan bestå av helt osäkrade plattformar som

 kan innehålla opatchade, äldre operativsystem och en vidöppen kommunikation. Den vanligaste frågeställning gäller just säkerheten och hur de etablerade sätten att bygga inom OT enligt den så kallade Purdue-modellen kan tillämpas i en modern IT-plattform.

 

Fråga oss om IoT, OT och produktion

Conscia DevicePortal

I dagens värld behöver allt fler snabbt och säkert koppla upp betydligt flera enheter; robotar, svarvar, maskiner. Mängder av enheter som behöver identifieras, autentiseras och auktoriseras på ett säkert sätt i nätverket.

Conscias egenutvecklade Conscia DevicePortal fungerar som ett webbaserat komplement till Ciscos säkerhetsserver ISE. Den låter super-users inom nätverket själva introducera och hantera sina IoT-enheter utan att ta tid från ISE-nätverksadministratören, och utan att tumma på säkerheten eller stabiliteten i nätverket.

Conscia DevicePortal hanterar såväl enskilda som grupperade IoT-enheter både i trådlösa som trådbundna nätverk.

 

Läs mer om DevicePortal

Kontakta oss!
Svar inom 24h