Mobil arbetsplats

Idag är arbetsplatsen mobil och dess applikationer ofta från publika molntjänster – det ställer nya krav på din infrastruktur för att leverera kvalitet, säkerhet och en god användarupplevelse

En modern arbetsplats är inte längre en specifik plats, allt fler arbetar på distans från till exempel bostaden, kaféer eller delade kontorsmiljöer nära hemmet. Verksamhetens applikationer som den anställde behöver åtkomst till har historiskt funnits i ett lokalt datacenter som hanteras av företaget, de allra flesta verksamheter är idag mitt i en stor transformation som innebär att applikationer förflyttas till publika molntjänster.

Den moderna mobila användaren behöver en säker och effektiv åtkomst till verksamhetens applikationer för att utföra sitt arbete enligt det moderna arbetssättet.

Tillsammans behöver vi säkra klienten, säkra transmissionen och säkra applikationen när arbetsstyrkan blir mer mobil och infrastrukturen för interna resurser förflyttas från det lokala datacentret till publika molntjänster.

Exempel på de vanligaste utmaningarna när mobiliteten och molnapplikationerna ökar:

  • Underdimensionerad central utrustning som hanterar åtkomst till interna applikationer för mobila användare
  • Ineffektiva trafikmönster när merparten av företagets applikationer levereras från publika molntjänster
  • Hög belastning på central infrastruktur på grund av nya trafikmönster vilket leder till onödiga investeringar
  • Svårighet att leverera rätt kapacitet till verksamhetens användare i ett nätverk som inte är byggt för att applikationer levereras från publika molntjänster
  • Omöjlighet att säkerställa att verksamhetens säkerhetspolicy följer med den mobila användaren utanför verksamhetens egna lokaler

För att bemöta den nya verkligheten där arbetsstyrkan är mobil och verksamhetens applikationer levereras från publika molntjänster behöver vi säkra klienten, säkra transmissionen och säkra applikationerna.

I kombination med det behöver vi säkra optimala trafikflöden som är anpassade efter en molnbaserad IT-leverans som ger verksamhetens användare en optimal upplevelse.

Conscias molntjänster

Conscias molnbaserade tjänsteerbjudande är anpassade för den mobila användaren i en molnbaserad IT-leverans, en kombination av tjänster som säkrar optimala trafikflöden, säkrar klienten och identiteten på användaren samt säkerställer att endast godkända applikationer nyttjas, allt för att hjälpa din verksamhet möta den nya verkligheten med hög kvalitet och säkerhet.

Läs mer om tjänsterna som var för sig eller i kombination med varandra säkrar din IT-miljö:

SD-WAN as a Service

Secure Endpoint as a Service

Secure Access as a Service

Cloud Edge as a Service

Kontakta oss!
Svar inom 24h