Cinnober

FINANSIELLA SYSTEM SÄKRARE MED MJUKVARUDEFINIERADE NÄTVERK (SDN)
Cinnober levererar främst trading- och clearingsystem till börser, clearinghus och banker – aktörer med extrema krav på affärsfunktionalitet, hastighet och prestanda.

Cinnober levererar främst trading- och clearingsystem till börser, clearinghus och banker – aktörer med extrema krav på affärsfunktionalitet, hastighet och prestanda. Många av världens ledande börser och clearinghus bygger sina mest kritiska affärsprocesser med hjälp av multi-asset-lösningar, finansiella system som utvecklats av Cinnober.

Cinnober

Ett IT-nätverk med mycket hög tillförlitlighet och säkerhet över Cinnobers fyra kontor på två kontinenter är alltid en prioritet. Cinnober växer fort och bland annat förvärvades i maj 2017 det engelska bolaget Ancoa för nischade lösningar inom marknadsövervakning. Nya switchar behövdes för att integrera näten på ett säkert sätt. Det var också av intresse att välja lösning och leverantör för att kunna tillvarata framtida möjligheter med mjukvarudefinierade nätverk (SDN).

En upphandling i konkurrens genomfördes under sista kvartalet 2017 och i januari 2018 valdes en nätverkslösning med moderna Cisco Catalyst 9000-switchar samt support från Conscia till Londonkontoret. Valet motiverades med ett bättre erbjudande utifrån Cisco-certifierad nätverksexpertis, validerad lösning och konkurrenskraftigt pris.


”På Cinnober tillhandahåller och utvecklar vi dagens och framtidens finansiella system ihop med ledande aktörer världen över. Då måste vi också ha framtidens nätverk. Conscia och Cisco har övertygat med sina kunskaper och förmågor inom detta område” säger Peter Ekström, Team Leader för Operations på Cinnober Financial Technology

– Cinnober är en fantastisk och innovativ Fintech-leverantör, definitivt ett företag i framkant som både levererar den senaste teknologin med hög prestanda och säkerhet till sina kunder. Vi är mycket stolta att få deras förtroende, säger Bengt Lundgren, VD på Conscia.

Den nya lösningen med Catalyst 9000-switchar har med bland annat x86-processorer kapacitet att bära flera framtida tillämpningar som ökar tillförlitligheten, säkerheten och flexibiliteten i nätverket. Främst ligger en ökad uppdelning av näten och kontroll av kommunikationen i dem av säkerhetsskäl. Sedan tillkommer åtkomstkontroll av användarna.

 

Drift-, support- och utveckling av ledande kritiska affärssystem

– Vi på Cinnober erbjuder drift-, support- och utveckling av ledande kritiska affärssystem till en mängd finansiella aktörer världen över. Vi arbetar naturligtvis med att segmentera näten och kontrollera åtkomsten till dem och i dem för att erbjuda högsta säkerhet, men också smidighet. En ny användare i våra system skall alltid ha rätt åtkomstprivilegier, oavsett om det är i Stockholm, Umeå, New York eller London, säger Peter Ekström.

Den nya lösningen är förberedd för att kunna gå över till mjukvarudefinierade nätverk, vilket i sin tur förenklar segmenteringen, och även flexibiliteten jämfört med traditionella lösningar. De effektiviserar hanteringen och förebygger manuella fel genom ökade möjligheter till automation och policy-styrning av nätverkets olika enheter och processer.

 

Mer om Cinnober

Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster. Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus. Bolagets leveranser baseras främst på den egenutvecklade plattformen TRADExpress och möter extrema krav gällande transaktionsvolymer, snabbhet och flexibilitet.

Produktportföljen täcker alla väsentliga behov inom den så kallade finansiella transaktionskedjan: prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning.

Bland Cinnobers kunder finns aktörer som Australian Securities Exchange, B3, Dubai Gold & Commodities Exchange, Euronext, Japan Exchange Group, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear och Stock Exchange of Thailand. För ytterligare information om Cinnober och bolagets verksamhet, se www.cinnober.com

Kontakta oss!
Svar inom 24h