Tripnet

ERFARENHET, TILLGÄNGLIGHET OCH SERVICEPORTAL LOCKAR DRIFTBOLAGET TRIPNET
Tripnet sköter driften av affärskritiska IT-system som e-handel, webbapplikationer eller affärssystem. 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan.

Tripnet sköter driften av affärskritiska IT-system som e-handel, webbapplikationer eller affärssystem. 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan ska IT-systemen vara igång. Det kräver ett stabilt och driftsäkert nätverk och den bästa möjliga nätverksutrustningen.

 

Peter Jansson Tripnet
”Sedan vi började arbeta med Conscia behöver vi inte längre lägga tid på annat än att leverera så bra tjänster som möjligt till våra kunder. När det uppstår problem i nätverket tar Conscia hand om hela processen direkt” säger Peter Jansson, driftansvarig på Tripnet.

– Bland våra kunder finns multinationella företag, myndigheter och organisationer. De har alla höga krav på flexibel, snabb och framförallt säker systemdrift. Det förutsätter extremt tillförlitliga nätverk och den senaste nätverksutrustningen, säger Peter Jansson, driftansvarig på Tripnet.

– Tripnet är oerhört duktiga såväl affärsmässigt som tekniskt. Som helhetsleverantör av drift av såväl infrastruktur som applikationer vet de att alltid ge sina kunder maximal affärsnytta – och att aldrig kräva annat än det bästa av sina leverantörer. Vi är stolta över att få hjälpa dem, säger Anders Wenneberg, regionchef för Conscia.

 

Onödiga resurser på felsökning

I takt med att Tripnet under flera år växt med nya och mer krävande kunder och uppdrag började bolaget leta efter en partner som kan leverera bra utrustning och samtidigt agera extra kompetensresurs och bollplank för att på så sätt hålla hög kvalitet på nätverksinfrastrukturen. Samtidigt var Tripnet med tre datahallar nu så stort att bolaget behövde en överblick av all nätverksutrusning.

– När vi tidigare fick problem med nätverket tvingades vi lägga mycket tid och resurser på felsökning och problemlösning. Vi behövde en partner som kunde ge oss en second opinion och den bästa utrustningen och all kvalitetssäkring av nätverket, säger Peter Jansson.

 

Supportavtal och serviceportal gav rätt fokus

Tripnet inledde ett samarbete med Cisco Gold Partnern Conscia som bland annat innebar inköp av ny utrustning och ett supportavtal.

– Sedan vi började arbeta med Conscia behöver vi inte längre lägga tid på annat än att leverera så bra tjänster som möjligt till våra kunder. När det uppstår problem i nätverket tar Conscia hand om hela processen direkt, säger Peter Jansson.

Genom partnerskapet har Tripnet även tillgång till Conscias unika och prisbelönta serviceportal CNS där de kan se all information om Cisco-enheterna i nätverket, bland annat aktuella licenser, uppdateringar, sårbarhetsvarningar och SLA-information.

– Det är ett värdefullt verktyg eftersom vi får en överblick av alla switchar och övrig utrustning i nätverket, till exempel supportstatus eller om någon del av mjukvaran behöver uppgraderas. Utan den funktionen hade vi tvingats lägga tid på att söka fram informationen själva, säger Peter Jansson.

 

Expertis & tillgänglighet

För Tripnet är Conscia en viktig partner och kompetensresurs där kombinationen av expertis och tillgänglighet väger tungt.

– De är extremt duktiga och mest certifierade i Ciscos produkter efter Cisco själva. Och där Cisco är ett stort och på många sätt anonymt företag är Conscia mycket mer personliga och tillgängliga. De är en av få samarbetspartners vi arbetat med som lyckas kombinera kompetens och expertis med att alltid vara tillgängliga när vi behöver dem, säger Peter Jansson.

 

CNS – serviceportalen för Tripnet

Conscias serviceportal CNS är navet i företagets serviceorganisation och kan användas av alla kunder. Den är en Asset Management-lösning som är utvecklad inom Conscia-koncernen och fick 2017 pris av Cisco såsom unik i Europa, Mellanöstern och Afrika. CNS håller reda på kundernas enheter ner på komponentnivå och kopplar dessa mot Ciscos service på ett unikt sätt. Med hjälp av CNS får kunderna information om bland annat:

  • Serienummer, enheters kopplingar till varandra (parent/child).
  • Licenser
  • Serviceåtaganden.
  • Kommande uppdateringar.
  • Aktuella sårbarhetsvarningar.
  • SLA-information.

 

Seniora konsulter med toppcertifieringar

  • Cisco Certified Design Expert (CCDE) – är en certifiering för personer inom nätverksdesign, IT-infrastruktur och nätverksarkitektur med arbetsroller som måste översätta affärsbehov, budgetramar och operativa begränsningar till design av nätverksinfrastruktur. Conscia har i Sverige samtliga CCDE-experter utanför Cisco själva.
  • Cisco Certified Internet Expert (CCIE) – är en mer teknisk certifiering som erbjuds av Cisco. Att CCIE-certifieras förutsätter stora tekniska kunskaper om nätverk i allmänhet och om Ciscos nätverk i synnerhet. Flera av Conscias konsulter har varit CCIE-certifierade i över tio år. Hos Conscia finns majoriteten av de CCIE-certifierade konsulterna utanför Cisco själva.
Kontakta oss!
Svar inom 24h