SD-WAN nätverk

Fler och fler organisationer oavsett storlek ser behovet av nästa steg för sin WAN-kommunikation.

Vad menar vi med SD-WAN?

Med hjälp av den tekniska utvecklingen inom ”Software-Defined” finns det numera alla möjligheter att på ett intelligent sätt styra även sin WAN-kommunikation.  Med hjälp av en separation av det underliggande lagret för WAN-kommunikation från det överliggande lagret ges möjlighet att på ett friare sätt kontrollera vilka aktiva vägar som finns, vilka applikationer som använder vilka vägar och på ett effektivt sätt hantera säkerheten.

Vår definition av SD-WAN innefattar bland annat:

 • Central styrning via ett och samma gränssnitt. En möjlighet att automatisera och hantera hela plattformen via API.
 • Inbyggd automatisk uppsättning (ZTP – Zero Touch Provisioning). Möjligheten att packa upp en enhet och få den automatiskt provisionerad.
 • Stöd för multipla oberoende transporttjänster. Kombinera bärartjänster för att uppnå maximal effektivitet och tillgänlighet.
 • Utökade säkerhetsfunktioner i form av inbyggd brandvägg med applikationsförståelse, Intrusion Prevention System (IPS) samt URL-filter. Detta möjliggör en säker lokal Internetutgång. Som option kan även DNS-säkerhet och Multifaktor autentisering adderas.

Drivkrafterna för en ny WAN-kommunikation innefattar oftast behov av att:

 • Säkerställa mer insyn och kontroll över kommunikationsvägarna och hur dessa mår samt aktivt använda rätt väg för rätt applikation.
 • Öka tillgänglighet med hjälp av flera bärartjänster. Exempelvis genom att komplettera med en Internetbaserad bärare eller en mobil uppkoppling i form av 4G.
 • Säkra upp nätverket i olika säkerhetszoner och virtuella nätverk som kan bäras isolerade över WAN. Exempelvis isolera kritiska nätverk eller se till att gästtrafik och liknande hålls separerat.
 • Snabba upp förändringshantering för WAN. Driftsättning av nya kontor eller förändringar i strukturen sker ögonblickligen och utan långa ledtider för operatörstjänster.
 • Möjliggöra effektivt användande av molntjänster. Med möjlighet att på ett säkert sätt använda lokala Internetutgångar erhålls en bättre uppkoppling mot moln-tjänster samt en förbättrad användarupplevelse.

Vårt erbjudande

Med en central SD-WAN plattform som på ett enkelt sätt knyter samman alla platser även med molntjänster så erhålls maximal flexibilitet för Er.

Vi har satt samman ett startpaket som innehåller en fullvärdig plattform för att komma igång och testa SD-WAN i praktiken.

Vi har baserat vårt paket på en lösning som är helt styrd av en central och kundunik molnportal där hela plattformen hanteras på ett enkelt sätt.

Vårt paket

Vårt paket innehåller 3 stycken CPE (Kundplacerade routrar) med en krypterad kapacitet upp till ca 100Mbit/s.   CPE har stöd för 2 stycken externa anslutningar mot operatörer samt 8 stycken lokala Gigabit Ethernetportar varav 4 portar dessutom har matning av Power-over-Ethernet för anslutning av t.ex. accesspunkter eller telefoner.

Få mer information om CPE

 

Inkluderat i paketet är även alla licenser i 36 månader som krävs för att sätta upp en egen dedikerad miljö med full kontroll över alla funktioner. Licensiering är baserad på en generös mätmodell där kapacitet mäts med halvtimmesintervall och där 95% av kapaciteten inkluderas i mätningen varpå det faktiska utnyttjande på 100 Mbit/s förbindelse kan vara 10-20 Mbit/s vanligtvis.

Genomförande

Conscia erbjuder ett komplett paket med design, projektgenomförande och dokumentation till ett fast pris. I detta ingår en grundläggande uppsättning av 3 routrar/lokationer.

Designfas:

Genomgång av övergripande föreslagen design för Er SD-WAN miljö:

 • Logisk design av SD-WAN. Definition av nätverksstruktur, applikationer och trafikflöden. Definition av gränssnitt mot externa miljöer.
 • Genomgång av SD-WAN definitioner och begrepp.
  • Definition av logisk struktur, VPN.
  • Definition av VRF (Virtuell routing).
  • Definition av VLAN (Switchingmiljö)
  • Säkerhetsdesign av brandvägg, IPS, NAT och segmenteringskrav
 • Fysisk design. Definition av gränssnitt, kapaciteter och fysisk inkoppling av utrustning.

 

Förutsättningar för designfas:

 • Kund tillhandahåller kravspecifikation kring önskade trafikflöden.
 • Kund tillhandahåller input/kravbild från befintlig arkitektur.
 • Möte sker på plats vid ett tillfälle.

 

Projektgenomförande:

I genomförandefas installeras och konfigureras alla SD-WAN komponenter i Er miljö:

 • Uppsättning av tenant i molnbaserat gränssnitt
 • Standard uppsättning av VPN för intern trafik och gäster enligt specifikation
 • Standard uppsättning av VRF enligt specifikation
 • Standard uppsättning av VLAN enligt specifikation
 • Uppstart och grunduppsättning av CPE enligt specifikation

 

Förutsättningar för projektgenomförande:

 • Att fysisk installation görs av Er
 • Att logisk information kring VLAN/IP-struktur finns tillgänglig.
 • Att säkerhetsinformation kring konton, managementkomponenter finns tillgänglig.
 • Att nåbarhet till miljön finns vid installation (VPN).
 • Arbetet görs på plats (1 dag) samt vid behov fjärr

Dokumentationsfas:

I dokumentationsfasen görs en dokumentation och informationsöverföring till Er av SD-WAN miljön:

 • Dokumentation av fysisk design
 • Dokumentation av logisk design

Tilläggstjänster

Conscia erbjuder er flera ytterligare tilläggstjänster. Tilläggstjänster erbjuds på offert.


Vill du veta mer om SD-WAN nätverk?

Lämna dina uppgifter så berättar vi mer om SD-WAN nätverk

Kontakta oss!
Svar inom 24h