Ett nätverk av kunskap

Vi ser till att både verksamheter och IT-personal hålls uppdaterade med de senaste insikterna och nyheterna inom komplexa IT-infrastrukturer.

När kunskap betyder allt

Fokus och expertis är a och o för oss på Conscia. Vi har valt att fokusera på Cisco, kompletterat av ett fåtal marknadsledande partners. Världsledare på säker IT-infrastruktur. När våra partners lanserar nyheter, står vi längst fram och behöver inte överväga annan teknik. Det gör att vi blir snabbare och bättre än andra på att införa det senaste, vilket innebär nya  erfarenheter och möjligheter.

Vårt starka nätverk av kunskap är både lokalt och globalt. Man får ofta svar inom  några minuter när man lägger ut en fråga i våra gemensamma forum. Att lära snabbt är  centralt för Conscia. Det är själva kärnan.

Vi lägger mycket tid och resurser på kontinuerlig kompetensutveckling och  kunskapsöverföring. Idag har vi en unik kompetens och den ska bli ännu bättre:

  • En av de Cisco-partners som har flest CCDE i världen.
  • Ledande europeiskt nätverk av experter på säker IT-infrastruktur.
  • Högst andel Cisco-expertcertifieringar i Sverige (CCIE/CCDE).

Utöver det vill vi hela tiden utveckla spetskompetens som kommunikativa konsulter  med affärsperspektiv. Med andra ord, en riktigt bra designprocess och dialog med kunden.

FÅ ETT FÖRSPRÅNG…

Vill du veta hur DU kan få ett försprång gentemot andra företag?

Genom att dra nytta av vår erfarenhet och kärnkompetens …

Kontakta oss

Kontakta oss!
Svar inom 24h