Schibsted

MEDIAJÄTTEN LAGRAR SNABBARE MED OPEN SOURCE OCH CONSCIA NETSAFE
Det digitala mediebolaget Schibsted når halva Sveriges befolkning – varje dag – genom ett tiotal välkända varumärken.

Det digitala mediebolaget Schibsted når halva Sveriges befolkning – varje dag – genom ett tiotal välkända varumärken. Inom koncernen är det företaget Enterprise Technology (E-Tech) som svarar för att de koncerngemensamma systemen fungerar och är konkurrenskraftiga, vare sig de levererar Aftonbladet, SvD, Blocket eller något annat.

Givet skalfördelar är lagring av mycket stora datamängder en av många givna uppgifter för ett Shared Services-bolag. Priset per GB skall vara minimalt men åtkomst och latens skall vara så bra som möjligt utifrån typ av innehåll och efterfrågan. Dagsaktuellt videoinnehåll kan till exempel behöva snabbare lagring än gamla arkivsidor.

Våren 2017 använde Schibsted E-Tech ett traditionellt datalagringsnät (SAN) med specifik hårdvara som sedan koppades till en virtuell servermiljö. Utformningen med speciell hårdvara i nät- och lagringsdelarna kunde skapa begränsningar i flexibilitet och skalbarhet för hela systemet: för varje virtuell server kunde delar av unik nät- och lagringshårdvara behöva avdelas.

Inför beslutet att förnya SAN:et valde Schibsted E-Tech därför att även utvärdera moderna mjukvarudefinierade lösningar (Software-Defined Storage, SDS). Ett flertal leverantörer och tekniker jämfördes i en omfattande upphandling. Till slut vann en lösning baserad på Red Hats Open Source-teknologi Gluster och Ciscos UCS-serverplattform, där Conscia står som leverantör av UCS och Red Hat-specialisten Conoa levererar Gluster.

Med denna lösning får Schibsted E-Tech en flexiblare hårdvaruplattform – en större mängd mindre och flexibla Cisco UCS-servrar istället för stora specialanpassade lagringsenheter. Här finns samtidigt noder i olika kapacitetsklass, allt ifrån SSD-lagring till prisvärdare traditionell lagring utifrån åtkomstkraven. Cisco UCS är lättanvänd och kostnadseffektiv med sitt webbaserade användargränssnitt och sin förmåga att skapa och flytta serverprofiler.

Framför allt får man med Gluster ett virtualiseringslager ovanpå som utgår ännu mera från lagrade logiska objekt, och medger dramatiskt ökad flexibilitet och skalbarhet. Istället för att manuellt justera olika delar av en större fysisk enhet kan man nu direkt skapa olika policies för olika typer av virtuella diskar.

 

Här kan Schibsteds utvecklare själva direkt arbeta i de virtuella lagren och själva direkt få virtuella maskiner och lagringsresurser efter behov, så kallad DevOps. Som en öppen källkodslösning från Red Hat hålls licenskostnaderna nere med Gluster.

”Inom Schibsted måste vi kunna jobba agilt med utveckling i många leveransteam över flera system och företag, och mjukvarudefinierad lagring ger oss en ökad flexibilitet. Ciscos serverplattform UCS är användarvänlig och effektiv, och Conscias expertis och serviceportal CNS har vi redan goda erfarenheter av sedan tidigare” säger Mathias Westerlund, Head of Datacenter på Schibsted Enterprise Technology.

– En mycket snabb digital utvecklings- och lanseringstakt är avgörande för Sveriges ledande digitala mediebolag, och vi är mycket stolta att få förtroendet att stötta Schibsted här nu både med nätverk och datacenterlösningar, säger Bengt Lundgren, VD för systemintegratören Conscia.

Schibsted E-Techs nya lagringslösning har implementerats och framgångsrikt testats och byggs nu upp successivt med målet att helt ersätta den gamla lagringsmiljön.

 

Kontakta oss!
Svar inom 24h