Nätverk och trådlöst

Specialiserad erfarenhet inom design av några affärskritiska nätverk för företag och offentliga verksamheter.

Ett väldesignat nätverk är grunden till en stabil och förutsägbar driftmiljö. Nätverk är basen i allt vi gör.

Exempel på erbjudanden:

SD-WAN nätverk

Fler och fler organisationer oavsett storlek ser behovet av nästa steg för sin WAN-kommunikation.

Läs mer om SD-WAN nätverk

Cisco Meraki – molnmanagerat nät

Cisco Meraki ger dig möjlighet att hantera, konfigurera och monitorera ditt nätverk i ett intuitivt gränssnitt i en vanlig webbläsare.
Styr hela ditt nät från molnet.

Läs mer om Cisco Meraki

Nätverket är viktigare än någonsin

Nätverket är viktigare än någonsin och från att ha setts som enbart en basfunktion är det idag helt annorlunda. Nätverket är kritiskt för många organisationers hela verksamhet och kraven har radikalt ökat avseende både kapacitet och tillgänglighet.

Nätverkets roll har också vuxit till att idag stå för en stor del av säkerhetsarbetet i en IT-miljö och möjligheter att sträcka nätverk med hjälp av teknologier för virtualisering av nätverket skapar nya möjligheter.

Ett stort fokus finns nu också på mjukvarustyrda och helt konvergerade nätverk där fast och trådlös kommunikation hanteras på samma sätt med fullt utbyggda gränssnitt och API till skillnad från äldre nätverk som hanterades enhet för enhet.

Nätverk

Åtta av våra medarbetare innehar den högsta certifieringsnivån, CCIE inom Routing och Switching.

Nätverket är navet som hela din IT-miljö vilar på. Om nätverket inte fungerar felfritt så kan alla tjänster ovanför drabbas. Du måste kunna lita på att ditt nätverk alltid fungerar och vill ha ett svar när dina medarbetare säger att ”nätverket är långsamt”.

Vi hjälper våra kunder att designa robusta och flexibla nätverk. Många gånger kan det här arbetet ske efter att vi kommit ut till en ny kund och rett upp en paniksituation i ett dåligt fungerande nätverk.

Lösningarna vi bygger är baserade på Ciscos produkter.

 
Läs mer om automation i nätverket

LOKALA NÄTVERK

Kraven på de fasta lokala nätverken har ökat stadigt i takt med fler användare och fler kritiska tillämpningar.

Tillväxten kring trådlös kommunikation gör att antalet LAN-portar oftast inte ökar utan snarare minskar, däremot är det viktigare än någonsin med rätt design och implementation för att garantera tillgänglighet och kapacitet och dessutom kunna ge rätt visibilitet och insikt kring nätverkets hälsa. Moderna lokala nätverk kan byggas på klassiskt vis där varje enhet är sin egen eller på mer moderna sätt där hela nätverket bildar en gemensam enhet med integrerad styrning i form av Cisco SDA (Software-Defined Access).
Det moderna nätverket har också fått utökad funktionalitet kring säkerhet med möjlighet att använda nätverket som en sensor i kombination med exempelvis Cisco Stealthwatch. Utöver detta finns även möjligheter att köra distribuerade tillämpningar som körs virtuellt på nätverksswitchar, exempel på detta är inbyggda WLAN kontroller eller 3e partssystem för till exempel distribuerad loggning eller säkerhetsfunktioner.

Cisco SDA är en aktuell, pågående revolution inom lokala- och trådlösa nätverk och där beprövad virtualiseringsteknologi från datacenternätverk har bidragit till att det idag går att bygga kompletta LAN och trådlösa nätverk över flera platser med en sömnlös hantering av enheter och åtkomst oavsett plats. Cisco SDA bygger på en central styrningsplattform i form av Cisco DNA-Center som är ger en API-uppbyggd orkestrering till nätverket i kombination med avancerad funktionalitet för telemetri och kvalitetsuppföljning av nätverkshälsa.

Cisco är världens största och mest beprövade tillverkare av nätverksutrustning och erbjuder en stor portfölj av tekniska plattformar, från kraftfulla switchar i Catalyst-serien till helt molnhanterade switchar i form av Cisco Meraki.
Ett ofta förbisett område är också utrustning för mer krävande miljöer där Cisco har många modeller av switchar för industri eller utomhusmiljöer.
Conscia har djup expertis inom lokala nätverk och vi kan stoltsera med ett stort antal experter som är Cisco CCIE: Routing & Switching.

 
Kontakta oss för mer information

TRÅDLÖSA NÄTVERK

Trådlöst är sedan länge inte längre ett komplement utan den primära anslutningsmetoden i många organisationer och alla förväntar sig en förstklassig upplevelse via det trådlösa nätverket.

Med fler krävande användare och ett kraftigt växande antal enheter uppkopplade ökar kraven på att det trådlösa nätverket alltid ska fungera och leverera rätt kapacitet. Trådlösa nätverk genomgår en stor teknikutveckling och idag gäller standarden 802.11AX, även kallad Wi-Fi 6 där kapacitet och kvalitet är överlägsen tidigare standarder. Trådlösa nätverk är dock fortfarande alltid baserade på radiokommunikation över helt olicensierade frekvensband och är ett medium som alla användare delar. För att garantera en god upplevelse på det trådlösa nätverket krävs det fortfarande en djup kunskap om både radioteknik och nätverkskommunikation och inte minst säkerhetsaspekter.
Trådlösa nätverk för miljöer med många användare, ofta kallat HD (High Density) kräver också mer eftertanke i designarbetet. Vi arbetar också med trådlösa nätverk med positioneringsfunktionalitet, det kan röra sig om platstjänster såsom vägvisare eller applikationer som hjälper användare att hitta lediga konferensrum.
Våra experter är också tillgängliga för att felsöka trådlösa miljöer som sporadiskt slutat fungera eller har designats mindre optimalt. Conscia har stor erfarenhet av trådlösa nätverk i många olika miljöer bland annat kontor, sjukhus, skolor, arenor och lagerlokaler såväl inomhus som utomhus.
Cisco är världens största och mest beprövade tillverkare av trådlösa nätverksprodukter och stödjer flera olika tekniska plattformar, från fristående accesspunkter till centrala WLC-styrenheter (Wireless Lan Controller) och helt molnstyrda plattformar i form av Cisco Meraki. Ett nytt tillskott är också helt integrerade mjukvarustyrda plattformar inbyggda i LAN-utrustning i form av Cisco SDA (Software -Defined Access).
Conscia har djup expertis inom trådlösa nätverk och vi kan stoltsera med att vi var först i Sverige med att få en av våra många experter certifierad som Cisco CCIE: Wireless.

 
Kontakta oss för mer information

GÄSTACCESS

Gemensamt i det flesta trådlösa nätverk är behovet av att hantera smidig uppkoppling för många typer av användare. Detta gäller särskilt när det kommer till våra besökare, våra gäster, våra partners och våra anställdas egna enheter. Det har framförallt varit svårt att hitta lösningar som kan ge en god kombination av användarvänlighet och säkerhet.

I dag är det möjligt att relativt enkelt bygga lösningar för enskilda uppkopplingar av till exempel besökare men ofta blir det på bekostnad av säkerhet, skapar extra administration och bidrar till att göra gäståtkomst till ytterligare en IT-plattform när det istället borde handla mer om plattformar med självbetjäning.
Genom flexibla kombinationer av funktioner som till exempel självregistrering av besökare, inloggning och verifiering med e-postadresser för anställda och stöd för SMS-inloggning uppnås en helt annan flexibilitet. För specifika händelser såsom event och konferenser finns också andra möjligheter att skapa tillfälliga gästnätverk.
Säkerhet är också viktigt kring hanteringen av både besökarens egen säkerhet men också för att kunna hantera spårbarheten i form av vilken användare som var uppkopplad när och med vilken IP-adress till exempelvis. Vi rekommenderar alltid också ett DNS-skydd kopplat till gästaccess, det är en god balans av säkerhet utan att det stör gästens användarupplevelse.
Inom gästaccess arbetar vi med integrerade lösningar från Cisco i form av WLC och ISE-baserad lösningar samt en mycket spännande partner i form av Netgraph som dessutom erbjuds helt som en tjänstebaserad leverans.

Kontakta oss för mer information

WAN & SERVICE PROVIDER

Från de klassiska nätverken hos operatörer och tjänsteleverantörer till företagets egna WAN-nätverk med SD-WAN teknologi eller redundanta Internetmiljöer med egna autonoma system.

Som egen operatör är ditt nätverk djupt integrerat med hela din verksamhet. Den kunskap som krävs för att bygga ett nätverk till en Internetoperatör eller tjänsteleverantör, skiljer sig ofta mot vad ett vanligt företag efterfrågar.
Vi på Conscia har stor erfarenhet av att designa och bygga skalbara operatörsnät, detta är något vi har stor nytta av även när vi hjälper företag med deras SD-WAN lösningar.
Service Provider nätverk handlar ofta om skalbarhet, om virtualiseringsteknologier inom layer2- och layer3-nätverk för att hantera separation mellan kunder och att uppnå en hög grad av automation som minskar risken för mänskliga fel och kortar ner uppsättningstiden.
SD-WAN är en mycket aktuell teknologi där stor verksamhetsnytta kan uppnås, att bygga sitt egen mjukvarustyrda WAN över olika anslutningar kan reducera kostnaden och öka tillgängligheten och framförallt återfå full kontroll. SD-WAN är också en utmärkt bärare i en säkerhetsstruktur där separation av olika zoner behöver bibehållas också över större avstånd och över flera platser. Innovationen inom mjukvarustyrning, kombinerat med molnbaserade plattformar underlättar också kraftigt drift och hantering. Inom SD-WAN arbetar vi med Cisco SD-WAN (före detta Viptela och IWAN) samt Meraki SD-WAN.
En annan vanlig teknisk lösning vi bygger är redundanta Internetlösningar där en eller flera operatörer kombineras för att uppnå maximal tillgänglighet och optimerad prestanda. Redundanta Internetmiljöer kan byggas på olika sätt och det är viktigt med en noggrann analys och designarbete för att hitta rätt.
Conscia har djup expertis inom WAN och Service Provider och vi kan stoltsera med flera experter som har Cisco CCIE: Service Provider.

 
Kontakta oss för mer information

AUTOMATION

Många organisationer har idag ett ökande behov av ännu högre kvalitet i IT-leveransen, högre tillgänglighet och säkerhet och inte minst behovet av en snabbare leverans. Detta ska oftast ske med en bibehållen personalstyrka vilket kan vara mycket utmanande.

Nyckel till att lyckas med detta stavas automation. Rent konkret är maskiner och teknik bättre än människor på att göra vissa saker. Automation kan ofta direkt översättas till tids- och resursbesparingar i många IT-miljöer.
Automation kan göras på många sätt. Från enkla script som utför bestämda procedurer sekventiellt till mer avancerad orkestrering med kontroll över flera parallella aktiviteter. Automation angränsar också ofta till färdiga verktyg och managementsystem och en maximal nytta kan ofta uppstå i en kombination.
Nätverk och säkerhet är bra exempel på saker som är lämpliga att automatisera. Återkommande procedurer som ändringar av konfiguration lämpar sig väl för automation. Automation är också väl lämpat för sofistikerad informationsinsamling från nätverk där data sedan kan samköras och analyseras.
Ett vanligt exempel på automation av nätverket är vid uppsättning av nya miljöer där mänsklig inblandning inte är lämplig. Automation hjälper oss till exempel att på kort tid installera ett helt nytt nätverk med många enheter, kanske en situation där utrustning ska bytas på en plats utan IT-personal eller i ett samordnat migreringsprojekt där flera delar är inblandade och behöver synkroniseras. I dessa exempel kunde automation i olika former vara lösningen.
Conscia har djup expertis inom automation med flertalet olika verktyg och plattformar och vi kan stoltsera med egna experter med utvecklarkompetens.

 
Kontakta oss för mer information

Kontakta oss!
Svar inom 24h
Du har väl inte missat vår kostnadsfria guide om Wifi6?

Läs mer och ladda ner PDF
close-image