Nätverk och trådlöst

Specialiserad erfarenhet inom design av några affärskritiska nätverk för företag och offentliga verksamheter.

Nätverket är viktigare än någonsin

Nätverket är viktigare än någonsin och från att ha setts som enbart en basfunktion är det idag helt annorlunda. Nätverket är kritiskt för många organisationers hela verksamhet och kraven har radikalt ökat avseende både kapacitet och tillgänglighet.

Nätverkets roll har också vuxit till att idag stå för en stor del av säkerhetsarbetet i en IT-miljö och möjligheter att sträcka nätverk med hjälp av teknologier för virtualisering av nätverket skapar nya möjligheter.

Ett stort fokus finns nu också på mjukvarustyrda och helt konvergerade nätverk där fast och trådlös kommunikation hanteras på samma sätt med fullt utbyggda gränssnitt och API till skillnad från äldre nätverk som hanterades enhet för enhet.

Nätverk

Åtta av våra medarbetare innehar den högsta certifieringsnivån, CCIE inom Routing och Switching.

Nätverket är navet som hela din IT-miljö vilar på. Om nätverket inte fungerar felfritt så kan alla tjänster ovanför drabbas. Du måste kunna lita på att ditt nätverk alltid fungerar och vill ha ett svar när dina medarbetare säger att ”nätverket är långsamt”.

Vi hjälper våra kunder att designa robusta och flexibla nätverk. Många gånger kan det här arbetet ske efter att vi kommit ut till en ny kund och rett upp en paniksituation i ett dåligt fungerande nätverk.

Lösningarna vi bygger är baserade på Ciscos produkter.

 
Läs mer om automation i nätverket

Lokala nätverk

När användare kommunicerar mer med omvärlden och jobbar hemifrån, desto större krav ställs det på företagets lokala nätverk (LAN). Samtidigt ökar kraven på effektiv hantering. Lösningen är bättre insyn och mer automation, vilket fås med mjukvarudefinierade nätverk. Cisco SDA är plattformen som tar hand om det.

 
Läs mer om lokala nätverk

Trådlösa nätverk

Trådlösa nätverk är verkligen det nya normala. Alla förväntar sig samma kapacitet, prestanda och stabilitet av dem som med traditionella kabelbaserade nätverk. Den nya standarden Wi-Fi 6 underlättar, men det ställs fortfarande höga krav på design och säkerhet. Ett antal produkter från Cisco, både lokala och i molnet, ser till att jobbet blir gjort.

Läs mer om trådlösa nätverk

Gästaccess

Låt inte besökare som behöver uppkoppling medföra problem som ett dåligt intryck av företaget och onödiga arbetsinsatser både av IT-avdelningen och andra. Med vår partner Netgraphs tjänst fås både enkel hantering och avancerade funktioner. Istället för ett ok om halsen, blir gästnätverket en fjäder i hatten.

Läs mer om gästaccess

WAN nätverk

Stora nätverk med stor geografisk täckning, så kallade WAN, ställer särskilda krav. Lägg till det att de ofta används för att förse ett stort antal kunder med olika tjänster, till exempel inom telekom och internetaccess. SD-WAN, stora mjukvarudefinierade nätverk, underlättar design och hantering. Cisco SD-WAN är en utmärkt plattform för det.

Läs mer om WAN nätverk

Automation

Automation, eller automatisering, löper som en röd tråd genom allt vi gör på Conscia och genom alla produkter och verktyg vi använder och förser våra kunder med. Det är den enda lösningen för att hantera ökade krav och ökad komplexitet. Låt maskiner sköta det som människor inte kan, hinner eller vill, dessutom med färre fel. Repetitivt arbete bör undvikas och det görs bäst med automation.

Läs mer om automation

Kontakta oss!
Svar inom 24h