Sveriges äldsta biografkedja bygger stabilt nätverk för digital distribution av filmer

Sveriges äldsta biografkedja bygger stabilt nätverk för digital distribution av filmer

Nätverk: Sveriges äldsta biografkedja bygger stabilt nätverk för digital distribution av filmer

SF Bio är Sveriges största biografkedja med 35 stycken biografer på 22 orter över hela landet. En sådan stor och spridd verksamhet ställer oerhörda kvar på fungerande och säkra datakommunikationsvägar för att verksamheten ska fungera optimal varje dag, året runt.

Netsafe har sedan 2004 hjälpt SF Bio med ett flertal tjänster inom nätverk och datakommunikation, från upprättande av nya brandväggar, uppbyggnad av nya redundanta nät till att nu arbeta fram en stabil och redundant nätverkslösning med mycket god tillgänglighet för att kunna distribuera filmer digitalt inom se 35 biograferna med 244 biosalonger runt om i landet.

Netsafe har i många år arbetat tillsammans med SF Bio. Samarbetet startades redan 2004 när ett stort IT- konsultbolag rekommenderade Netsafe och Emanuel Lipschütz gedigna kompetens inom datasäkerhet och allt sedan dess har Netsafe varit SF Bios självklara samarbetspartner inom nätverk- och datakommunikation.

För ett antal år sedan stod SF Bio inför problematiken att Telia skulle sluta leverera deras ISDN-lösning som var kopplat till SF Bios bokningssystem. Netsafe kopplades in för att utveckla ett nytt redundant nätverk för säker datakommunikation med hög tillgänglighet. Med hjälp av en nätverksleverantör byggdes en lösning som krypterades över internet och som sammankopplades med det centrala bokningssystemet, ett system som tar hand om över 100 000 transaktioner varje dag. Datakommunikationen har sedan dess fungerat mycket stabilt.

 

Proaktivitet och kreativitet skapar grunden för besparingar i tid och pengar

Netsafe arbetar proaktivt tillsammans med SF Bio och har en rådgivande roll. Emanuel genomför årligen en säkerhetsrevision av SF Bios nätverkssystem som utmynnar i förslag på olika områden för förbättringar och vidareutveckling. I detta arbete ingår att även återkommande granska systemen och ibland återfinns olika brister och fel i uppsättningar som gjorts av andra. Dessa brister och fel presenteras återkommande till SF Bio i en rapport tillsammans med en beskrivning på hur och varför felen och bristerna bör lösas.

”Netsafe levererar lösningar som är ovanligt genomtänkta, och med Emanuels gedigna kunskap om Ciscos system levererar de lösningar helt utöver det vanliga. Emanuel vet vilka funktioner som systemet har stöd för och som för andra tekniker är mindre kända, vi som många andra använder bara en liten del av de funktioner och den prestanda som Cisco- utrustningen har. Det gör att Emanuel och hans kollegor kan ta lösningen flera steg längre.

 

Jag upplever ett genuint intresse och engagemang av att vilja hjälpa oss som jag ser som ovanligt från konsulter generellt” säger Johan Rofors, driftchef på SF Bio.

Netsafe besitter en mycket hög kunskap om nätverk och datakommunikationoch har använt sig av SF Bios befintliga infrastruktur och utifrån denna skapat flera kreativa lösningar för att uppnå redundans i näten. Detta har givetvis resulterat i både en tids- och kostnadsbesparing för SF Bio.

 

Digital distribution av film ställer höga krav på redundans

Alla nybyggda SF Bio har digital filmvisning och är konstruerade för största möjliga helhetsupplevelse för besökarna. Digitalisering av maskinrummet till samtliga salonger är på gång och beräknas vara klart senast 2013. Netsafes kunskap och engagemang är av stort värde för SF Bio i det pågående arbetet som nu genomförs för att skapa en säker och tillgänglig nätverkskommunikation. I och med digitaliseringen av biograferna ställs oerhörda krav på att nätverkskommunikationen fungerar klanderfritt till varje salong i hela Sverige, varje dag – året om, då lösningens funktionalitet och tillgänglighet är oerhört affärskritisk för verksamheten.

– Vi ser ett fortsatt långsiktigt samarbete med Netsafe och i samband med att vi nu arbetar med att digitalisera vår distribution av filmer, en lösning av affärskritisk art, ställs ännu högre krav på säkerhet och funktionalitet och då är Emanuels kompetens och dedikation av oerhörd vikt för oss. I och med detta ser vi nu över att förvalta nätet och utöka vårt samarbete med Netsafe, att gå från att agera rådgivare till att nu upprätta ett längre samarbetsavtal oss emellan, avslutar Johan Rofors.

Kontakta oss!
Svar inom 24h