Jakob Premrn

Jakob Premrn, CySA +, CCNP, Security +, RHCSA, är en cybersäkerhetsanalytiker vid Conscias och NILs Security Operations Center (SOC). Han hanterar mest säkerhetsincidenter. Jakob är expert på SIEM-, NDR- och EDR-verktygen. Han är specialiserad på Microsoft-teknik, men han arbetar också med att utveckla och testa ny teknik på SOC.

Kontakta oss!
Svar inom 24h