Cisco AnyConnect VPN kan nu användas direkt med Meraki-nätverk

Många fördelar när ytterligare säkerhetsenheter ej längre behövs

Under pandemin har många företag och organisationer blivit tvungna att snabbt anpassa infrastruktur och strategier för kunna distansarbeta på ett effektivt och säkert sätt. Det har accelererat en utveckling mot flexiblare arbete som tog fart redan innan pandemin. Möjligheten att använda Cisco AnyConnect VPN direkt med Cisco Meraki har gjort förändringarna enklare att genomföra.

Många har upptäckt fördelarna med Ciscos molntjänst Meraki, med tillhörande utrustning, för att hantera allt som har att göra med nätverk på ett smärtfritt sätt i molnet, som LAN, Wi-Fi och SD-WAN. Men Cisco Meraki har saknat effektiva och kraftfulla verktyg för säkra och smidiga anslutningar för mobila användare. Fram tills nu har det inte gått att hantera Cisco AnyConnect VPN utan att komplettera med säkerhetsenheter (appliances) som till exempel Cisco ASA och Firepower, vilket har lett till onödig komplexitet.

Cisco Anyconnect VPN – helt och hållet med Meraki

Så är det inte längre. Nu går det utmärkt att köra AnyConnect, som är ett av världens mest populära verktyg för att tillhandahålla VPN-anslutningar för klienter och enheter. Det kan nu administreras helt och hållet med Meraki Dashboard.  Att få in hanteringen av AnyConnect under Merakiparaplyt är definitivt ett steg i rätt riktning mot en konsoliderad nätverksmiljö. Det är en funktion som många har väntat på i flera år.

Cisco Meraki SD-WAN som tjänst Conscia

Det här ger stora fördelar, på flera plan: administrativa, finansiella, inköpsmässiga, funktionella och vad gäller flexibilitet och skalbarhet. Men först ett försök att vara lite filosofisk.

Ju mer konsoliderad nätverksmiljö, desto enklare hantering, bättre överblick, och inte minst, bättre säkerhet. Grundorsaken till säkerhetsproblem är komplexitet. Ju mer komplex nätverksmiljö, desto större risk för säkerhetshål. Konsolidering i sig, att minska antalet mjuk- och hårdvaror som används, gör att säkerheten blir bättre. Det blir helt enkelt färre obevakade attackytor som cyberbrottslingar kan utnyttja.

Flera vägar till IT-resurser med Anyconnect och Meraki

De funktionella fördelarna är enkla att förstå. Det går att övervaka, styra och hantera mer funktionalitet med ett och samma gränssnitt för administration. Även större flexibilitet kommer sig av enkelhet och konsolidering. Men kanske framför allt av att det går att erbjuda flera parallella vägar för åtkomst till IT-resurser för användare, med hjälp av en enda administrationslösning.

Det samma gäller för skalbarhet. Ju enklare och flexiblare hantering, desto enklare att växa, även vad gäller volymer. Det blir enkelt uttryckt mindre att meka med, för att utöka hanteringen. Även vad gäller licenshantering, hantering av kostnader och val av modeller för att konsumera IT så är enklare användning av AnyConnect tillsammans med Meraki positiv.

Det är inte alltid man kan erbjuda en förändring som enbart är av godo. Förenkling vad gäller samlevnad mellan Meraki och AnyConnect är ett sådant tillfälle. För mig personligen innebär det att det blir enklare att hjälpa mina kunder med den transformation som många vill genomföra, till att köpa IT som tjänst – läs mer om moln- och driftstjänster här.

Frågor?

Hör av dig

Kontakta oss!
Svar inom 24h