Mjukvarudefinierade datacenter - Cover

Framtidens datacenter är mjukvarudefinierade

Hitta det alternativ till konventionella lösningar som passar er

I ett alltmer föränderligt landskap och växande ekosystem inom att leverera datakraft till en explosionsartat tillväxt av applikationer och datamängd ställs nya förväntningar på öppenhet, stabilitet, flexibilitet och kostnadseffektivitet. I ljuset av den senaste marknadsutvecklingen finns det flera skäl att utvärdera konventionella lösningar för det integrerade molnet eller datacentret. Vi går igenom alternativ till konventionella lösningar: Integrerad, Enhetlig, och Öppen plattform.

Vårt whitepaper tittar på:

Mjukvara i ditt datacenter

  • KVM-baserade
  • Nutanix AHV
  • Proxmox
  • RedHat Virtualization

KubeVirt-baserade

  • RedHat OpenShift Virtualization
  • SUSE Harvester

VMWARE

  • VMWARE VSPHERE

Alternativa datacenterlösningar

  • En integrerad plattform
  • En enhetlig plattform
  • En öppen plattform
Kontakta oss!
Svar inom 24h