Conscia Cube – IT-infrastruktur i kubik

Känns det som om Ciscos IT-infrastruktur ibland är knepig att hålla koll på? När digitaliseringen accelererar och allt blir mer automatiserat, molnigt och mjukvarudefinierat? Ingen fara – inför årets Cisco Connect vill vi låta besökarna få vrida och vända på de Cisco-lösningar vi erbjuder på helt nya sätt.

Vi har tagit fram årets julklapp för Cisco-nerden, Conscia Cube – en speciell rubiks kub med ikoner för 54 relevanta Cisco-tekniska företeelser inom datacenter, SDA (mjukvarudefinierade campusnät), SD-WAN, Tetration, IT-Security och WLAN. Härnedan finns en guide för dig som är nyfiken på vilka vi valt – eller vad ikonerna på din kub står för. Här finns en guide till hur du får de olika arkitekturerna på rätt plats.

Är du ett IT-proffs som vill ge din högerarm för en Conscia Cube? Hör av dig till [email protected] för den händelse att vi har några överex efter eventet.

 

DC – Datacenter

Rubiks kub Conscia Datacenter1. HyperFlex
Hyperkonvergerad infrastruktur från Cisco och plattformen för multicloud workloads.

2. Spine-Leaf arkitektur
Nätverkstopologin i moderna datacenter.

3. Cisco Network Assurance Engine
Validerar och förutser påverkan i det intuitiva datacenternätverket.

4. Orchestration
Automation och orkestrering för datacentret och molnet.

5. Application Policy Infrastructure Controller
Kontrollenheterna i det mjukvarudefinierade ACI-nätverket.

6. Contiv
Dockercertifierad plugin för att förena containers, virtuella maskiner och servrar i samma nätverk.

7. Virtualization
Virtualisering som IaaS och i datacentret.

8. Kubernetes
Orkestreringsplattformen för containermiljöer som ger mobilitet mellan publika och privata moln.

9. Application Delivery Controller
Avancerade lastbalanserare för datacentret och molnet.

 

SDA – Software-Defined Access

Rubiks kub Conscia SDA Software-Defined Access10. ISE – Identity Services Engine
ISE förvärvar användar- och enhetsprofiler via LDAP eller Active Directory och fyller dem i DNA Center. Från DNA Center kan administratörer ställa in åtkomstpolicyer för användare och enheter.

11. SDA Fabric – Software-Defined Access Fabric
Sammansättning av Edge,Border och Control node som har samma policys från DNA Center.

12. NDP – Network Data Platform
En del av DNA Center som korrelerar och analyserar data som loggar, NetFlow och SNMP.
Används av Assurance för att sammanställa och presentera denna data via DNA Center.

13. Border node
Hanterar all trafik in och ut från SDA-fabricen, exempelvis trafik mot internet, publika eller privata moln.

14. DNA Center – Digital Network Architecture Center
Cisco DNA Center är nätverkshanteringssystemet, grundkontrollen och analysplattformen i hjärtat av Ciscos avsiktsbaserade nätverk

15. Fabric WLC – Fabric Wireless Controller
Kontrollplanet är centraliserat i WLC för trådlösa funktioner, men data planet kan distribueras med hjälp av VXLAN vilket medför att klienter anslutna via trådlöst och trådbundet kan sitta på samma nät.

16. User
Användare kan oavsett vart dom kopplar in sig eller om det är via trådbundet eller trådlöst få exakt samma rättigheter och access till nätverket.

17. Edge node
Ger anslutning för användare och enheter anslutna till SDA Fabricen.

18. Ctrl Plane
Den nod som håller redan på alla enheter samt på vilken Edge node dom är inkopplade på.

 

SD-WAN – Software-Defined Wide-Area Network

Rubiks kub Conscia SD-WAN Software-Defined Wide-Area Network19. vAnalytics
Molntjänst som analyserar trafiken för forecasting, applikationers tillstånd, tillgänglighet per operatör

20. vSmart
Distribuerar routes, nycklar och policies. Implementerar policies i kontrollplanet.

21. vBond
Autentiserar enheter, fördelar lista med vSmart, vManage till vEdge routrar. Sammanfogar kontroll- och managementplanen.

22. vEdge
Implementationen av kontrollplanet, finns som virtuella routrar och hårdvara. Viptelas egen plattform med routrar.

23. vManage
Viptelas produkt för att managera nätverket. Det centrala managementverktyget, orkestrering, grafiskt rollbaserat (RBAC) gränssnitt, policies och templates exempelvis för: säljkontor-, produktionskontor och datacenter.

24. Cloud Security
Molnbaserad säkerhetstjänst-Secure Internet Gateway (SIG) som tunnlar trafiken direkt till molntjänst – istället för att tunnla ”backhaul” av trafik till en central DC/HQ först.

25. Cloud vEdge
Virtuell vEdge router, stöd för KVM/Hyper-V/ESX, alt. AWS el. Azure – går att sätta upp router.

26. ISR – Integrated Services Router
Nedbantad IOS-XE (SD-WAN mjukvara) som integreras med ISR/ASR. Ökad integration med Cisco-produkter som Umbrella.

27. DNA Center
Ciscos produkt för att managera nätverket. Integrerar SD-WAN funktionalitet i DNA-center, målet är att integrera WAN och LAN och framöver integrera SDA och SD-WAN för att styra allt från samma system.

 

Tetration

Rubiks kub Conscia Tetration28. Visibility
Tetration sparar telemetri om kommunikationsflöden, nätverkets tillstånd och processhändelser över lång tid med bibehållen detaljnivå till nytta för både drift och säkerhet.

29. Simulation
Tetration förutse påverkan från ett nytt regelverk innan driftsättning genom att simulera mot historisk data .

30. Insights
Tetration bearbetar insamlad telemetri för att identifiera hur applikationer hör ihop och hur deras beroenden ser ut.

31. Compliance
Med telemetri från all kommunikation kan Tetration validera, övervaka eller genomdriva policyefterlevnad.

32. Tetration
Tetration ger fullständig insyn och kontroll för workloads i datacentret och molnet.

33. Enforcement
Tetration kan själv genomdriva regelverk för kommunikation genom sina mjukvarusensorer.

34. CWP, Cloud Workload Protection
Genom att observera beteendet hos applikationer och processer över tid kan hot och avvikelser identifieras .

35. Whitelist Policy
Tetration genererar konsekventa vitlistpolicies baserade på faktisk kommunikation.

36. NPMD, Network Perfomance Monitoring and Diagnostics
Tetration ger djup insikt i kommunikationsprestanda och kan visualisera nätverkstopologin i datacentret.

 

SEC – Security

Rubiks kub Conscia IT-Security37. Umbrella
Molnbaserad Secure Internet Gateway, SIG, som skyddar användaren mot hoten på Internet oavsett om man sitter hemma, på kaffe eller på kontoret.

38. NGFW – Next Generation Firewall
Nästa generations brandvägg som lär sig hur nätverket ska se ut och vet vilka applikationer som ska finnas där.

39. NGIPS
Nästa generations Intrusion Protection System som med verktyg som SecurityIntelligens , Deep Packet Inspection och Snort ser djupt in i nätverkstrafiken.

40. WSA/ESA
WSA – Web Security Gateway är en webbproxy som skyddar användarna mot osäkra sidor på World Wide Web.-ESA – Email Security Appliance tvättar företagets epost från spam, phishing och malware.

41. ISE
Identity Security Engine styr access och segementering i nätverket baserat på vad eller vem som ansluter.

42. Stealthwatch
Övervakar och analyserar trafikflödet i nätverket genom att läsa trafikens metadata.

43. ETA
Encrypted Traffic Analytic bygger ut Stealtwatch så man även kan analysera metadata från krypterad trafik.

44. AMP
Advanced Malware Protection skyddar klienten och nätverket genom att analysera filer för att hitta malware.

45. Threat Intel – Talos
Talos analyserar kontinuerligt hot och sårbarheter för att kunna ge intelligens till Ciscos säkerhetsprodukter.

 

WLAN – Wireless Local Area Network

Rubiks kub Conscia WLAN Wireless Local Area Network46. Location App
Möjliggör positionering av personal och utrustning via det trådlösa nätverket

47. Mesh AP
AP till AP kommunikation för förlängning av det trådlösa nätverket när det är för svårt/dyrt att kablera accesspunkter.

48. Cisco Gold Partner
Den högsta av Ciscos fyra partnernivåer, med krav att kunna leverera de mest avancerade lösningarna med bästa kvalitet.

49. Conscia Netsafe
Sveriges ledande Cisco-systemintegratör med fokus på nätverk, datacenter och IT-säkerhet, en del av Conscia Group.

50. Cisco Lifecycle Advisor Partner
Partner certifierad för rådgivning kring Ciscos mjukvaror över produktlivscykeln.

51. Dual Mode AP
Cisco erbjuder två separata radios på sina access-punkter där den ena är av flexibel typ för att kunna fungera på både 2.4GHz eller 5GHz – vad som passar bäst i sammanhanget. Stödjer således både 2.4Ghz+5Ghz eller Dual 5GHz.

52. WLAN Control
Trådlös LAN controller är den enhet som koordinerar det trådlösa nätverket och all intelligens inom infrastrukturen finns här.

53. Service Engine
Cisco MSE (CMX) utökar funktionaliteten i det trådlösa nätverket med t.ex. wireless IPS funktionalitet, lagrar historik över dom störningar CleanAir upptäcker och mycket annat.

54. W Bridge – Wireless Bridge
Trådlös brygga för trådlös kommunikation där kablad anslutning inte är möjlig.

Kontakta oss!
Svar inom 24h