Netsafe får utökat förtroende hos KGM Datadistribution

IT-konsultbolaget Netsafe International har under 10 års tid samarbetat med KGM Datadistribution och levererat tjänster inom datakommunikation med största fokus på säkra och smarta nätverkslösningar. Efter ett långt och lyckat samarbete får Netsafe nu ett utökat förtroende och ett långsiktigt samarbetsavtal tecknas.

IT-konsultbolaget Netsafe International har under 10 års tid samarbetat med KGM Datadistribution och levererat tjänster inom datakommunikation med största fokus på säkra och smarta nätverkslösningar. Efter ett långt och lyckat samarbete får Netsafe nu ett utökat förtroende och ett långsiktigt samarbetsavtal tecknas.

KGM Datadistribution har under tio års tid samarbetat med Netsafe kring uppbyggnad och underhåll av sin datakommunikation, med stort fokus på säkra datakommunikationslösningar.
Efter ett långt och lyckat samarbete förstärks och utökas samarbetet ytterligare med tecknandet av ett samarbetsavtal.

KGM Datadistribution har växt mycket under dessa tio år och Netsafe har under åren agerat rådgivare och hjälpt till att bygga upp en datakommunikation mellan KGMs filialer i Norden samt kopplat samman dessa filialer med kundernas nätverk via säkra VPN-lösningar.

Samarbetet innebär att Netsafe finns på plats hos KGM Datadistribution och ska agera rådgivare samt proaktivt arbet0a för att göra de förbättringar i datakommunikationen som krävs.

För KGM Datadistribution är det affärskritiskt att datakommunikationen och nätverken är driftsäkra och skyddade mot intrång då företaget hjälper flera stora företag, banker och försäkringsbolag med hantering och distribution av dokument, ofta innehållandes information av känslig karaktär, så som fakturor, bankutdrag och fond- och försäkringsinformation. Årligen hanterar och distribuerar KGM 250 miljoner dokument, där fler och fler är digitala.

– För att kunna leverera högsta kvalitet på våra tjänster ställs oerhört höga krav på att vår datakommunikation ska vara driftsäker, 24/7, och skyddad mot intrång. Netsafe har genom åren visat på stor kompetens och proaktivt rådgivit oss så att vi fortsatt kunnat leverera högkvalitativa och säkra tjänster till våra kunder, säger Mårten Cadenius, vVD samt produktionschef på KGM Datadistribution AB.

– Vår långa relation med KGM Datadistribution har kännetecknats av ett gott samarbete under alla år, vilket nu resulterat i ett utökat förtroende som vi givetvis är mycket glada för. Vi kommer att fortsätta att proaktivt och kreativt hjälpa KGM med att säkerställa att de med ny och aktuell teknik fortsatt kommer att stå sig väl rustade för framtida utmaningar, säger Emanuel Lipschütz, grundare och delägare av Netsafe International AB.

Kontakta oss!
Svar inom 24h