AWS – certifiera dig för molnen

Daniel Dib Conscia Netsafe AWS Solutions Architect Associate

På Conscia Netsafe värderar vi som bekant Cisco-certifieringar mycket högt, med över 100 sådana bara i Sverige och en stark ställning globalt. I dagens multi-cloudvärld är nyfikenhet a och o så våra konsultstjärnor stannar inte där utan nu har vår CCIE/CCDE Daniel Dib blivit AWS Solutions Architect Associate lite vid sidan om!

– Integrationen blir allt bättre och gränsen mellan moln och eget håller på att suddas ut. Många av Ciscos tjänster kan nu både köras i molnet i form av virtuella maskiner men det är också möjligt att sträcka sitt WAN till molnet med hjälp av Cisco SD-WAN. På samma sätt kan man också bygga ut sin ACI fabric genom att köra ACI anywhere med APIC i molnet. Då kan man på ett enkelt sätt placera sina tjänster både på egna servrar och i molnet men behålla samma typ av segmentering och gränssnitt som man normalt använder för administration. Därför är vi på Conscia Netsafe också måna om att också ligga i framkant när det gäller nätverkskompetens för publika moln, kommenterar Daniel Dib, senior nätverksarkitekt på Conscia Netsafe.

För att Daniel är den juste killen han är har han till och med skrivit en text med tips om hur du gör för att plugga till en certifiering – Läs tipsen här.

Kontakta oss!
Svar inom 24h