Featured FSO

7 sätt synlighet hjälper IT att lösa problem snabbare

Att övervaka och förstå applikationsprestanda i hela IT-miljön är avgörande för att undvika problem som kan påverka användarna negativt. Moderna digitala miljöer är komplexa och går ofta utöver vad traditionella övervakningsverktyg kan hantera. Med ett modernt system för övervakning och observerbarhet hjälper IT att:

 • Identifiera och lösa fler problem.
 • Se, förstå och kontrollera användarupplevelsen.
 • Skapa affärskritiska innovationer.

Förmågan att skaffa sig överblick över en komplex IT-miljö från on-prem till SaaS-applikationer kallas ibland för observerbarhet (observability), monitorering (monitoring). Cisco har valt att tala om Full Stack Observability, FSO.

Ladda ner Conscias white paper och få reda på vilka förmågor observerbarhet kan ge ditt IT-team.

Observerbarhet över en komplex IT-miljö ger IT-teamet sju superkrafter:

 • Hitta grundorsaken snabbare.
 • Förstå applikationsberoenden.
 • Övervaka resurser som du inte äger.
 • Implementera modern övervakning av applikationer.
 • Se dina applikationer genom kundens ögon.
 • Optimera applikationens leveranskostnad.
 • Koppla applikationens prestanda till affärsresultat.

Få ett försprång med observerbarhet

Din organisations konkurrenskraft är beroende av dess förmåga att leverera innovativa produkter och tjänster. Digitaliseringen ger IT-teamet en nyckelroll i den utvecklingen och gör övervakning, förståelse och kontroll av digital arkitektur mer affärskritiskt än någonsin tidigare. 

Med full observerbarhet får ditt IT-team verktyg för att förbättra kundupplevelsen, genomföra förändringar snabbare, koppla organisationens mål till teknikinvesteringar och driva innovation. Det ökar helt enkelt IT-teamets affärsdrivande förmåga.

I Conscias guide får du reda på vad ditt IT-team kan göra med full visibilitet i IT-miljön och hur du utnyttjar kraften maximalt.

Så kan du använda Cisco-FSO

 • Affärshälsa: Få en bild av hur applikationernas prestanda påverkar affärsresultatet.
 • Användarresor: Följ användarresor och hitta förbättringar.
 • Segmenthälsa: Identifiera nyckelsegment och sätt att förbättra deras upplevelse.
 • Drift: Övervaka applikationer och tjänster och gör dem mer produktiva.
 • Användarupplevelser: Mät dina användares upplevelse och använd utfallet för framtida utveckling.
Kontakta oss!
Svar inom 24h