Radar Security 2019 – få full koll med Cisco och Conscia Netsafe

Radar Security 2019Radar Security 2019 samlar 300 IT-säkerhetsproffs på Birger Jarl i Stockholm den 29 januari. Cisco och Conscia Netsafe finns åter på plats med monter och talare:

Teman för Radar Security 2019

 • Cybersäkerhet och IT-säkerhet
  Hur säkrar vi strategiska flöden knutna till Internet på bästa sätt. Vilken är utvecklingen, hotbilden och trenderna?
 • Digitalisering och nya affärsmodeller
  Processer påverkas och utvecklas alltmer i beroende med Cloud samt med nya tekniker som IoT, AI och Blockchain. Vilka är de viktigaste lokala tjänsterna och lösningarna för att säkra information och data idag?
 • Incidenthantering
  Hur undviker vi kritiska incidenter. Hur ser hotbilden ut och hur utvecklas den? Om incidenter ändå händer, vad gör vi, hur förbereder vi oss?
 • Styrning av säkerhet
  Hur säkerställer vi att säkerhet är med tidigt i all IT-driven utveckling, vilken lagstiftning och utveckling kommer att påverka oss lokalt och hur ska vi arbeta med informationssäkerhetsfrågan så effektivt som möjligt?

På en eftermiddag får du:

 • Åtta föredrag om IT-säkerhet från en rad experter
 • Mingla med 300 branschkollegor och experter
 • Radars syn på utvecklingen samt situationen i Sverige: Cybersecurity Report / Säkerhetsindex 2019
 • Radars verktyg för säkerhetsutvärdering av leverantörer enligt Best Practise

Case: Hoten i ditt nät i en mobil värld

Cisco-Conscianetsafe-Radar-2018Cisco och Conscia Netsafe föredrar på en breakout session om vad man hittar i nordiska verksamheters nätverk idag. Mobila användare, molntjänster och en mängd plattformar har helt förändrat en tidigare statisk säkerhetsvärld – både vad gäller hotbild och behov av säkerhetslösningar.

Cisco och Conscia Netsafe har analyserat flera större verksamheter i Norden och kommer att gå igenom verkliga fall – vad kommer in i typiska större nät idag och hur hanteras det? Med en praktisk syn på både hotbild och lösning kommer vi diskutera säkerhet i DNS lagret, som oberoende av krypterad eller okrypterad trafik möter dagens och morgondagens hot för era kontor, mobila användare och IoT enheter. Talare från Conscia Netsafe är åter Mikael Gustafsson, som demonstrerade Hackares metod ”Kill Chain” (video) ifjor

Anmäl dig nu

Årets kunskapsrikaste IT-säkerhetseftermiddag Radar Security 2019 äger rum kl. 13-17 på Birger Jarlsg. 61A den 29 januari.

Anmäl dig nu hos Radar och säkra din plats – eventet brukar bli fullsatt

Ange Conscia som din VIP-kod i anmälan så är eventet kostnadsfritt för dig!

Kontakta oss!
Svar inom 24h