WHITEPAPER:

Den mänskliga faktorn i din cybersäkerhet – en guide
Hur den mänskliga faktorn påverkar din säkerhet

Ladda ned PDF

Den mänskliga faktorn omtalas ofta som den svagaste länken i säkerhetsarbetet, och ofta som det område som är svårast att säkra. Och hur är det med ”insiderhotet” – den demotiverade eller arga medarbetaren vill skada företaget? I detta whitepaper beskriver vi hotet och hur du motverkar det.

Den mänskliga faktorn i din cybersäkerhet - en guide av ConsciaVi skandinaver tänker ofta på insiderhotet som något som inte angår oss, då vi traditionellt sett har mer tillit till varandra än vad som är vanligt i andra länder. För vad är poängen med att anställa folk om man inte litar på dem? Ändå är detta den svagaste länken i mångas cybersäkerhet.

Om vi ​​tittar på den nuvarande hotsituationen och framför allt ransomware-hotet ser vi några tydliga likheter när det gäller hur externa parter och interna parter agerar när de vill skada företaget. Det finns också tydliga likheter i hur vi som säkerhetsproffs kan skydda verksamheten.

I detta whitepaper tittar vi närmare på den mänskliga aspekten av cybersäkerhet och vilka åtgärder du kan införa för att göra ditt företag mer motståndskraftigt mot både externa och interna attacker.

Ladda ned ”Den mänskliga faktorn i din cybersäkerhet – en guide”:


Conscia är en ledande europeisk IT-specialist inom nätverk, cybersäkerhet och moln som tillhandahåller säkra infrastrukturlösningar och managerade tjänster 24-7 till kunder med komplexa nätverks-, datacenter-, moln-, IoT- och mobilitetskrav. Conscia levererar förstklassiga tekniska kompetenser och insikter och strävar som en pålitlig rådgivare efter att stödja kundernas affärskritiska IT-system över hela livscykeln från design, implementering och drift till optimering.

Conscia grundades 2003 och har idag cirka 900 anställda som betjänar några av de största verksamheterna inom finansiella tjänster, hälsovård, offentlig sektor, tillverkning, allmännyttiga tjänster och detaljhandel från kontor i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Nederländerna och Slovenien. Vi strävar ständigt efter att vara den bästa platsen att arbeta i Europa för talangfulla IT-specialister med djup teknisk expertis.

Conscia erbjuder en avancerad Managed Detection and Response (MDR)-tjänst som heter Conscia Security Operations Center, SOC. Kunden kan välja mellan att lägga ut hela hanteringen eller delar av den. Tjänsten sköts av Conscias IT-säkerhetsexperter på Conscias SOC-plattform, där författaren ovan David Kasabji tidigare arbetat.

 

Kontakta oss!
Svar inom 24h