Genvägar blir senvägar för industrin inom IT-säkerhet – Emanuel Lipschütz i IT-Kanalen

Att ge sig på snabba lösningar, eller sikta på perfektion inom cybersäkerhet idag är ett misstag, skriver Conscias chef för Cybersäkerhet, Emanuel Lipschütz i IT-kanalen idag. Målet bör vara att hantera den säkerhetssituation som faktiskt råder. Att sträva efter perfektion är inte bara lönlöst, det ger sämre cybersäkerhet.

Emanuel Lipschütz CTO Chef Cybersäkerhet ConsciaDet första steget i arbetet med cybersäkerhet i ett företag bör vara att skaffa sig en uppfattning om det rådande läget. Utifrån analyser av det går det att identifiera skyddsvärda resurser och principiella lösningar för att skydda dem. Därefter är det dags att tillsätta personal, utforma processer och köpa tjänster och produkter.

Det stora misstaget som många gör är att börja med det sista steget, att köpa in tjänster och resurser. Det görs utifrån en ambition att täppa igenom alla tänkbara säkerhetshål. Det kommer inte att fungera särskilt bra, noterar Lipschütz och fortsätter med ett antal tips på alternativa tillvägagångssätt, inte minst utifrån IT-säkerhetsanalyser och kända ramverk som CIS20 och Mitre Att&ck.

Missa inte Emanuel Lipschütz artikel i IT-Kanalen här. Emanuel är även aktuell i vårt webinar om IoT-säkerhet.

Kontakta oss!
Svar inom 24h