IDG: ”Så väljer du rätt typ av autentisering”

Autentisering MFA M Gustafsson Conscia Netsafe
Autentisering: Nätfiske och utnyttjande av annat lösenordsslarv är en av de vanligaste attackvägarna mot företag idag. Flerfaktorsautentisering (Multi-Factor Authentication, MFA) är därför en av de viktigare säkerhetsinvesteringarna man kan göra. Men även denna autentisering har en del utmaningar som är viktiga att känna till när man ska välja lösning.

Conscia Netsafes säkerhetskonsult Mikael Gustafsson går i Techworld igenom hur flerfaktorautentisering fungerar, vilka utmaningar som metoden, samt MFA-appar har, samt vad kan tänka på när man skall välja autentisering, både som användare och administratör. Artikeln berör exempelvis nackdelarna med SMS-verifiering eller gratisappar för ändamålet.

Läs artikeln i Techworld!

Skulle din verksamhet vilja ha en genomlysning av sin IT-säkerhet? Vi gör ofta IT-säkerhetsanalyser och hjälper gärna till – kontakta oss!

Mikael Gustafsson, CCIE Security #51822, CISSP, är senior nätverks- och säkerhetskonsult på Conscia Netsafe. Mikael har 15 års erfarenhet som konsult inom nätverks- och säkerhetsområdet på stora bolag och offentliga organisationer. Mikael skriver på IDG Expert och även Conscia Netsafes blogg (exempelvis här och här).

Kontakta oss!
Svar inom 24h