Tetration

Förstå alla trafikflöden

Förbättra efterlevnaden och skapa en säkerhetsmiljö med dynamisk tillit.

Förstå alla trafikflöden med minimal ansträngning, samtidigt som du möjliggör migreringen av tusentals applikationer till SDN och molnet.

Kommunikationen inom datacentret kan likna vad som händer i en svart låda – full rörlighet men med begränsad transparens. Lådan är både affärskritisk och känslig mot förändringar, vilket ökar kraven på flexibilitet och dynamisk hantering. Total transparens för all kommunikation inom datacentret har länge varit önskvärt, men detta är väldigt svårt att uppnå. Tetration Analytics är en relativt ny lösning från Cisco som saknar motstycke på marknaden.

Relaterade blogginlägg

”Vi hade följt tetraheringens utveckling långt innan produkten lanserades, och vi anser att den levererar ett unikt värde för moderna datacenterlösningar. Det finns ingen direkt modell, vilket kräver att du aktivt utvecklar dina färdigheter. Det går inte längre att bara leva på gamla meriter. Kompetens och kontinuerlig utbildning har ingått i vår företagskultur sedan starten”, sade Emanuel Lipschütz, CTO på Conscia.

LÄS DE RELATERADE BLOGGINLÄGGEN HÄR

Översikt

Synlighet

Tetration sparar telemetrin på kommunikationsflöden, nätverksstatus och bearbetade händelser under långa tidsperioder, vilket ger en bibehållen detaljnivå för både driften och säkerheten.

Simulering

Tetration förutspår påverkansgraden av nya regelramverk innan driftsättning genom att utföra simuleringar med hjälp av historiska data.

Insikter

Tetration bearbetar insamlad telemetri för att identifiera var applikationer hör hemma och hur deras beroenderelationer ser ut.

Efterlevnad

Genom att använda telemetri från all kommunikation kan Tetration validera, övervaka eller genomdriva regelefterlevnad.

Tetration

Tetration ger fullständig transparens och kontroll för arbetsbelastningar i datacentret och molnet.

Genomdrivning

Tetration kan själv genomdriva kommunikationsregler med hjälp av sina programvarusensorer.

CWP (Cloud Workload Protection)

Hot och avvikelser kan identifieras genom att observera beteenden hos applikationer och processer under längre tid.

Relaterad datacenterteknik

För organisationer som vill modernisera sin IT-infrastruktur kan en hyperkonvergerad infrastruktur vara den bästa lösningen.

Organisationer som vill lyckas hantera allt mer komplexa IT-situationer bör hålla koll på automatisering.

Det börjar bli allt mer vanligt med affärsapplikationer som har resurser i både molntjänster och privata datacenter.

Förenad övervakning och en sammanfattning av allt som finns i din serverpark, både i den aggregerade kontrollpanelen och i detaljerade listvyer.

Ciscos Network Assurance Engine (NAE) omvandlar datacenterdriften till en mer proaktiv modell. NAE verifierar att allt är korrekt via nätverket, vilket ger en bekräftelse på att operatörernas nätverk fungerar konsekvent och som de ska.

Med Unified Fabric får datacentret tillgång till massiv skalbarhet och tålighet genom skapandet av stora mängder virtualiserade nätverksresurser som kan flyttas och återetableras snabbt och enkelt.

Dagens organisationer bör kräva mer av sina serverplattformar än bara kapacitet och prestanda.

Från traditionell disklagring till serverbaserad lagring och molnlagring: Det finns många olika alternativ att välja bland, men inga företag bör ta några risker när de fattar sina beslut.

För organisationer som vill modernisera sin IT-infrastruktur kan en hyperkonvergerad infrastruktur vara den bästa lösningen.

Kontakta oss!
Svar inom 24h