ThousandEyes tar tempen på IT-miljön

Lättförståelig analys ger snabb inblick och praktiskt beslutsunderlag.

ThousandEyes som är en del av Cisco erbjuder en plattform för att ge en praktiskt användbar inblick i IT-miljöer.

Övervakningen och analysen utgår i från IT-miljöns hjärta, nätverket, men täcker in alla väsentliga delar. ThousandEyes kan användas som en integrerad del av Ciscos switchar i Catalyst 9xxx-familjen, men ger också värde utan dem.

Hur mår IT-miljön? Det är frågan som kan besvaras med denna plattform. Det är en mångfasetterad uppgift att bringa klarhet i den frågeställningen och den bästa platsen att inleda undersökningar är ett företags nätverk.

ThousandEyes undersöker prestanda för allt från klientenheter och användares webbläsare, via alla olika typer av nätverk (WAN, LAN och Wi-Fi), molntjänster (SaaS) och edgeinstallationer, till anslutningar till internet och molnet. Sedan sammanfattas resultaten till lättbegripliga mätetal och visualiseringar, som ger underlag för beslut om arbetsinsatser och välbehövliga uppgraderingar.

Cisco Partner

IT-säkerhetsanalys

ThousandEyes analyser

Här är exempel på mätetal som utgör underlag för de analyser som ThousandEyes utför:

  • Paketförluster för olika typer av kommunikation.
  • Fördröjningar (latency) i olika skikt av IT-miljön.
  • Variationer i nätverksprestanda som påverkar användning negativt, så kallat jitter.
  • Tillgänglig bandbredd.

Undersökning av en kombination av riktig trafik och syntetiska tester, samt mätvärden från agenter  på klientenheter, gör analyserna praktiskt användbara. Enkelt uttryckt kan ett allmänt missnöje med IT-funktionalitet ersättas med kunskap om vad det är som brister i en modern, komplex IT-miljö.

I slutänden syftar övervakningen och analyserna till att garantera bra användarupplevelser, så väl för anställda och partner, som för kunder. Det blir möjligt tack vare en hög grad av automatisering för insamling, sammanställning, analys och presentation av data. Plattformen har insyn i hela kedjan av aktiviteter, från ett kommando som en användare ger, via nätverket, till en server och sedan tillbaka. Det spelar ingen roll vilka olika nätverk och anslutningar som används för trafiken som analyseras.

ThousandEyes kan med fördel användas tillsammans med AppDynamics plattform som är fokuserad på att undersöka applikationers interna funktion. Sammantaget ger de två plattformarna, som är integrerade, en komplett bild av en IT-miljös tillstånd. ThousandEyes kan även integreras med lösningar som ServiceNow och Jira, för att hålla reda på nödvändiga åtgärder beroende på IT-miljöns tillstånd.

ThousandEyes kan med fördel användas i miljöer med Ciscos Catalyst 9xxx-switchar, men funktionaliteten är tillgänglig även utan dem. Exempel på andra Ciscoprodukter som drar nytta av ThousandEyes är Cisco SD-WAN och Cisco DNA Center. Licenser för ThousandEyes ingår i flera varianter av Cisco DNA Center.

Conscia har djup expertis och bred erfarenhet inom nätverk, med fokus på Ciscos produkter, mjukvaror och tjänster. Våra experter hjälper gärna till med implementation och användning av ThousandEyes.

Gratis guide: AI och realtidsanalys

Ladda ner och läs vår kostnadsfria guide om AI och realtidsanalys, så låser du upp kraften i din data.

Vanliga frågor och svar om ThousandEyes

 

 

 

Kontakta oss!
Svar inom 24h