Automation i nätverket
SNABBARE LEVERANSER, MINDRE KOMPLEXITET
Automation av provisionering är inte en produkt utan en lösning som tar hänsyn till hela processen samt passar in med befintliga system och processer.

Automation av provisionering av nätverksenheter snabbar på IT-avdelningens arbete och frigör resurser med enkel installation på plats utan nätverkstekniker.

Det gör också att man kan kvalitetssäkra provisioneringen och undvika manuella fel med rätt konfiguration och rätt mjukvara och undvika transport av enheter med förkonfigurerade lösenord.

Automation av provisionering

För att lyckas med automatiserad provisionering gäller det att utgå från en känd baskonfiguration, minimera antalet manuella steg som krävs för att gå från nyanländ kartong till produktionsfärdig enhet och att föra ett inventarium.

Denna process är återkommande och behöver utföras konsekvent och helst med minsta möjliga arbetsinsats. För att kunna arbeta helt automatiserat med så kallade zero-touch installationer av nätverksenheter krävs det att man använder en integrerad lösning, där de olika komponenterna hanterar sin del av helheten.

 

IT-automation från Conscia

Automation av provisionering är inte en produkt utan en lösning som tar hänsyn till hela processen samt passar in med befintliga system och processer. Vi arbetar i workshopformat för att starta designarbetet. Nulägesbild och befintliga resurser och förutsättningar identifieras, både för provisionering och drift av en ny lösning.

 

Fördelar med Conscia

Vi har flest certifierade Cisco design-experter utanför Cisco själva – i hela världen. Det innebär en trygg resa till att börja jobba med IT-automation. Vi har helt enkelt gjort det här förut och garanterar er ett tryggt och beprövat införande.

Conscias automationserbjudande

  • Vår design täcker av provisioneringsflödet, nödvändiga komponenter, infrastruktur och konfigurationmallar. Under designarbetet dokumenteras målbild, krav, befintligt arbetssätt, processer och verktyg.
  • Förutsättningar för automation inventeras.
  • Vi skapar en färdig prototyp som kan demonstrera det automatiserade flödet och knyta samman alla tilltänkta komponenter. En minimum viable product (MVP).

 

Utbildning

Anpassat till komponenterna som ingår i lösningen så förbereds organisationen här för att använda och underhålla lösningen i drift. I utbildningen ingår både hantering av lösningen samt underliggande teknologi och att man skapar nödvändig dokumentation.

 

Cisco Network Plug and Play – rätt teknik

Nya routrar, switchar och accesspunkter från Cisco innehåller en agent för plug and play-provisionering. Cisco APIC-EM, en kostnadsfri nätverkskontroller, inkluderar en färdig modul för att hantera provisioneringen. Cisco Network Plug and Play kan styras via ett REST API och lämpar sig väl som byggsten i en automationslösning.

Vill du veta mer om automation i nätverket?

Lämna dina uppgifter så berättar vi mer om automation av provisionering.

 

Kontakta oss!
Svar inom 24h