Trådlösa nätverk – WiFi för företag
Trådlösa nätverk måste leva upp till samma krav som kabelbaserade.

Det krävs bättre struktur, fler förberedelser och mer noggrann design för Wi-Fi.

Förväntningarna på trådlösa nätverk är precis de samma som för kabelbaserade nätverk: de ska vara snabba, stabila, ha hög kapacitet och vara enkla att hantera.
Helst billiga också. För många företag och organisationer utgör de den primära anslutningsmetoden.

Trådlösa nätverk, kallas ofta Wi-Fi-nätverk, är inte längre något som är trevligt att ha. Och ju fler användare och enheter som ansluts, desto högre blir förstås kraven på dem. Här kommer en ny tekniklösning in i bilden: standarden 802.11ax, även kallad Wi-Fi 6. Den erbjuder kapacitet och kvalitet som är överlägsna äldre generationer av trådlösa nätverk.


Wi-Fi 6 – överlägsen kapacitet

Wi-Fi 6 förenklar användningen av trådlösa nätverk, men det ställs fortfarande krav som är högre än för kabelbaserade nätverk:

  • Eftersom trådlösa nätverk baseras på radiokommunikation över helt olicensierade frekvensband krävs kunskap om både radioteknik och nätverkskommunikation.
  • När alla alla användare delar på utrymmet för kommunikation ställs det extra krav på säkerhet.
  • Tätheten vad gäller användare som är uppkopplade trådlöst ökar, vilket ställer krav på noggranna mätningar för att placera ut tillräckligt många sändare och mottagare på rätt ställen. Designarbetet är både svårare och mer omfattande än för kabelnät. Det gäller i än högre grad för miljöer med många användare, ofta kallade HD (High Density).

Kraven på trådlösa nätverk har i högsta omfattning understrukits av coronapandemin. Videokonferenser och kommunikation via tjänster som Skype och Zoom är normala verktyg som förväntas fungera klanderfritt, även i trådlösa miljöer. Det innebär ofta svårigheter, vilket ökar kraven på design och implementation än mer.

Lägg till det nya tjänster och ny funktionalitet, som positioneringstjänster, som ställer ännu fler krav. Det handlar om allt från appar som visar vägen till konferensrum, till robotar som ska hämta varor i lager.

Våra experter är tillgängliga för att felsöka trådlösa miljöer som sporadiskt slutat fungera eller har designats mindre optimalt. Conscia har stor erfarenhet av trådlösa nätverk i många olika miljöer bland annat kontor, sjukhus, skolor, arenor och lagerlokaler, såväl inomhus som utomhus.

Vi arbetar ofta med lösningar från Cisco som är världens största och mest beprövade tillverkare av trådlösa nätverksprodukter. Det inbegriper flera olika tekniska plattformar, från fristående accesspunkter till centrala WLC-styrenheter (Wireless Lan Controller) och helt molnstyrda plattformar i form av Cisco Meraki. Ett nytt tillskott är också helt integrerade mjukvarustyrda plattformar inbyggda i LAN-utrustning i form av Cisco SDA (Software-Defined Access).

Conscia har djup expertis inom trådlösa nätverk och vi kan stoltsera med att vi var först i Sverige med att få en av våra många experter certifierad som Cisco CCIE: Wireless.

Vanliga frågor och svar

Kontakta oss!
Svar inom 24h