WHITEPAPER/CYBERSÄKERHET:

Cybersäkerhet med Palo Alto Cortex – så får du överblick och tar kontroll

Ladda ned PDF

Många företag köper på sig nya säkerhetslösningar i parti och minut i hopp om att bli säkra(re). Men lapptäcket av loggar och dashboards kan faktiskt ha precis motsatt effekt. För med många system ökar antalet varningar exponentiellt, och ditt säkerhetsteam måste hantera dem alla. I detta whitepaper berättar vi hir Palo Altos säkerhetsplattform hjälper der få överblick och ta kontrollen över er säkerhet.

Trots ansträngd budget och en uttalad brist på säkerhetsspecialister försöker företag hantera situationen genom att installera fler säkerhetssystem. Me den överväldigande mängden information som ständigt tickar in gör denna strategi jämförbar med att bygga sandslott och hoppas att de inte kommer att slås omkull av tidvattnet.

Ett alternativ till lösning är Palo Alto Networks Cortex-portfölj, som Conscia har lång erfarenhet av och som vi själva använder. Plattformen är uppdelad i tre primära delar, nämligen:

  • Cortex XDR (Extended Detection and Response) övervakar hotvektorer och avvikelser från det typiska mönstret inom och utanför säkerhetsinfrastrukturen.
  • Cortex XSOAR (Security Orchestration, Automation, and Response), som automatiserar och orkestrerar ett effektivt svar.
  • Cortex XSIAM (Extended Security Intelligence and Management) integrerar olika säkerhetsdata och mätvärden från ett brett spektrum av källor, vilket möjliggör en mer holistisk och proaktiv säkerhetshantering.

Plattformen använder en kombination av mönsterigenkänning och AI för att ge en effektiv, holistisk bild av säkerhetsinfrastrukturen. Tillsammans med exempelvis en extern SOC blir det möjligt att minska antalet dagliga säkerhetsevent från flera tusen till bara en handfull. Det gör det möjligt att få överblick och ta tillbaka kontrollen så att ditt cybersäkerhetsteam kan arbeta mer proaktivt.

Ladda ned – Cybersäkerhet: Så får du överblick och tar kontroll


Conscia är en ledande europeisk IT-specialist inom nätverk, cybersäkerhet och moln som tillhandahåller säkra infrastrukturlösningar och managerade tjänster 24/7 till kunder med komplexa nätverks-, datacenter-, moln-, IoT- och mobilitetskrav. Vi levererar förstklassig teknisk kompetens och insikter och strävar som en pålitlig rådgivare efter att stödja kundernas affärskritiska IT-system över hela livscykeln från design och implementering till drift och optimering.

Conscia grundades 2003 och har idag cirka 900 anställda som betjänar några av de största verksamheterna inom finansiella tjänster, hälsovård, offentlig sektor, tillverkning, allmännyttiga tjänster och detaljhandel från kontor i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Slovenien. Vi strävar ständigt efter att vara den bästa platsen att arbeta i Europa för talangfulla IT-specialister med djup teknisk expertis.

Conscia erbjuder en avancerad Managed Detection and Response (MDR)-tjänst som heter Conscia Security Operations Center, SOC. Kunden kan välja mellan att lägga ut hela hanteringen eller delar av den. Tjänsten sköts av Conscias IT-säkerhetsexperter på Conscias SOC-plattform.

Kontakta oss!
Svar inom 24h